Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel İşletmeler İçin Kurum Kültürü Modeli Önerisi
(Corporate Culture Model Proposal for Operating in Local Business in Turkey )

Yazar : Sıla YİRMİBEŞOĞLU  & Öznur BOZKURT  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (3)
Sayfa : 33-52
DOI Number: :
Cite : Sıla YİRMİBEŞOĞLU & Öznur BOZKURT, (2019). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel İşletmeler İçin Kurum Kültürü Modeli Önerisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (3), p. 33-52. Doi: .
325    290


Özet

Max Weber’in 1900’lü yılların başlarına dayanan kültür araştırmaları, gelişen teknoloji ve artan rekabet neticesinde günümüzde farklılaşarak devam etmektedir. Örgütler açısından oldukça önemli bir kavram olan kültür, rekabet ortamında işletmelerin, stratejilerini güçlendirmelerinde oldukça belirleyici konumdadır. Günümüz iş koşullarında örgüt yapılarının güçlü kültürü destekleyecek esnekliğe sahip olması gerekmektedir. Kurum kültürünün oluşumunda ve benimsenmesinde esneklik önemli bir araçtır. Her toplumun kendine has özellikleri olduğu gibi kurumlarında kendine has özelikleri vardır. Bu toplumsal ve örgütsel özellikler çerçevesinde kurumların kültürleri şekillenir. Alan yazında örgüt kültürü ile ilgili birçok model ileri sürülmüştür. Bu çalışmada, literatürde yer alan kurum kültürü modelleri dikkatlice incelenmiştir ve ulusal işletmelerde geçerli olabilecek potansiyele sahip takım kültürü, dönüşümcü (transformasyonel) kültür ve tutucu kültür olmak üzere üç boyuttan oluşan kültür modeli oluşturulmuştur. İnsan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, toplam kalite yönetimi, yönetim becerileri ve başarı ölçütleri olarak beş temel değişkene göre araştırmadaki kültür modeli oluşturulmuştur. İşletmelerin kurum kültürü, sayılan bu beş faktöre yönelik yaklaşım ile ve gösterdikleri esneklik derecesi ile ilişkili olarak şekillenmektedir. Yapılan literatür taramasında bu boyutların Türkiye’de faaliyet gösteren yerel işletmelerin kurum kültürünü önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
3T Kurum Kültürü Modeli, Tutucu Kültür, Takım Kültürü, Transformasyon Kültür

Abstract

The researches of Max Weber, which started in the early 1900s, continue with differentiation as a result of developing technology and increasing competition. Culture, which is a very important concept in terms of organizations, is very determinative in strengthening the strategies of enterprises in a competitive environment. In today's business conditions, organizational structures must have the flexibility to support a strong culture. Flexibility in the formation and adoption of corporate culture is an important tool. Each society has its own characteristics and has its own characteristics. Within the framework of these social and organizational characteristics, the cultures of the institutions are shaped. In the literature, many models related to organizational culture have been put forward. In this study, the institutional culture models in the literature have been carefully examined and a culture model consisting of three dimensions as team culture, transformative culture and conservative culture has been established. The culture model in the research was formed according to five basic variables as human resources management, occupational health and safety, total quality management, management skills and success criteria. The corporate culture of the enterprises is shaped by the approach to these five factors and their degree of flexibility. In the corporate culture to literature survey of local businesses operating in Turkey it was found to significantly affect these dimensions.Keywords
3T Institution Culture Model, Holder Culture, Team Culture, Transformation Culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri