Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Antalya İnternet Tarihine Düşülen Bir İz: Antalya’nın İlk İnternet Sitesi: "Antalya-ws.com"
(A Trace on the Internet History of Antalya: First Internet Site of Antalya: "Antalya-ws.com" )

Yazar : Murad KARADUMAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 173-190
DOI Number: :
Cite : Murad KARADUMAN , (2017). Antalya İnternet Tarihine Düşülen Bir İz: Antalya’nın İlk İnternet Sitesi: "Antalya-ws.com". Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (2), p. 173-190. Doi: .
50    54


Özet

İletişim teknolojilerinin gelişiminde yaşanan hızlı değişimle ilgili olarak geçmişten bugüne birçok yenilik sayılabilir ancak internetin bulunuşundan sonraki dönemi; internetten önceki dönemle kalın bir çizgiyle ayırmanın gerekliliği ortadadır. Tıpkı yazının icadı gibi, internetin icadı da insanoğlu için bir milattır. Bugün, 2017’de, internet ve tarih sözcüklerinin yan yana kullanımı için oldukça erken bir evredeyiz. Ancak; 1960’lı yıllarda ilk adımları atılan, o yıllardan itibaren geliştirilerek 90’larda kamuya açılan internet bir yandan kendi tarihçesini biriktirmeye devam etmektedir. Bu yenilikler içinde en büyük gelişimin 2000’li yıllarla birlikte başladığı; değişimin yapı taşlarının da etkileşim, sosyal medya ve mobil ağlar olduğu söylenebilir. Bugün gelinen noktada; internet, sosyal medya ve yeni medya çok farklı yön ve biçimleriyle ele alınmakta; gelecek perspektifiyle ilgili de birçok tahmin ve analiz yapılmaktadır. “Yeni”nin en hızlı “eskiyen” olduğundan hareketle bu kadar hızlı gelişen ve tüm yapıları kökten değişime uğratan internetin kendi tarihi içindeki her gelişmeyi kaydetmenin de ayrı bir önemi bulunmaktadır. Türkiye’nin internetle ilk buluşması 1993 yılında ODTÜ’den yapılan bağlantıyla mümkün olmuştur. Antalya’da ise ilk bağlantı Akdeniz Üniversitesi’nden gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Antalya’nın ilk internet portalı olan ve Antalya’yı dünyaya açmayı amaçlayan www.antalya-ws.com sitesi ele alınacaktır. İnternetin erken döneminde; 1996 yılında yayın hayatına başlayan Antalya-ws, kurulduğu dönem itibariyle zengin bir içerik ve farklı özellikleriyle dikkat çekmektedir. Çalışmada bu sitenin incelenmesi ve sitenin kurucusuyla yapılacak derinlemesine görüşmeyle Antalya basın ve internet tarihine bir iz bırakılması amaçlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
İnternet, yeni medya, Antalya web portal

Abstract

As regards to the fast changes lived through during the development of communication technologies, many renewals could be listed from the past till our time but it is evident that the period after the invention of internet and the period before internet should be separated by drawing a thick line. Just like the invention of writing, the invention of internet is a milestone for humanity. Today in year 2017, we are at a very early stage for using the words “internet” and “history” together. But internet, the first steps of which were taken in 1960s and which has developed from those years onwards and becoming open to public in 90s, is continuing to accumulate its own history. It can be stated that the biggest change among these renewals has started in 2000s and that the building blocks of this change were interaction, social media, and mobile networks. At the point where we are today, internet, social media, and new media are being considered with various ways and forms and many predictions and analysis are made as relating with their future perspectives. As “New” is the one that “gets old” quickest, recording of each development within the history of internet that develops so quickly and causes all the structures to change from their roots, has a special importance. The first time Turkey met with internet was in year 1993 with a connection made from METU (Middle East Technical University). In Antalya, the first connection was made from Meditteranean University. In this study, www.antalya-ws.com site as being the first internet portal of Antalya aiming to open Antalya to the world, will be reviewed. Antalya-ws, which started its first publication at the early stage of internet in 1996, is attracting attention with its rich content and different features as per the period when it was established. In the study, by investigating the site with content analysis method and by making in depth discussions with the founders of the site, it was aimed to leave a trace on Antalya Press and internet history.Keywords
Internet, new media, Antalya web portal

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri