Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Genç Kızların Sosyal Medya Kullanımları ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Nitel Bir Araştırma
(Social Media Use of Young Girls and Social Work Intervention: A Qualitative Research )

Genç Kızların Sosyal Medya Kullanımları ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Nitel Bir Araştırma

 
Yazar : Ali Fuat ERSOY  & Ebrar AYDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (4)
Sayfa : 1-14
DOI Number: :
Cite : Ali Fuat ERSOY & Ebrar AYDOĞAN, (2019). Genç Kızların Sosyal Medya Kullanımları ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Nitel Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (4), p. 1-14. Doi: .
561    534


Özet

Sosyal medya, insanlara yaşanılan gerçek dünyanın dışında sanal bir yaşam alanı kurma imkânı vermektedir. İnsanlar, sanal ortamda gün geçtikçe daha fazla vakit geçirmektedir. Sosyal medya kullanıcıları, yeni arkadaşlıklar edinme, birbirlerinin yaptıklarını takip etme gibi amaçlarla bu ortamı kullanmaktadır. Bu durum, günümüz gençlerini kimi zaman olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medyayı kullanan kız öğrencilerin, sosyal medya kullanım durumları derinlemesine görüşme ile incelenmiştir. Bu amaçla sosyal medyayı sık kullanan 7 kız öğrenci ile görüşülmüştür. Görüşmede, gençlerin sosyal medya hakkında düşünceleri, sosyal medyayı gün içerisinde kullanım sıklıkları hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan stalklama eyleminin gençler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli sorular sorulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kullanıcılar sosyal medya kullanım sıklıklarının kendilerini de rahatsız ettiğini ifade etmişlerdir. Sosyal medya sitelerinde çok fazla vakit harcadıklarını dile getirmişlerdir. Sosyal medyanın faydaları ve zararları hakkında bilgi sahibi oldukları gözlemlenmiştir. Arkadaşları ile iletişim kurmanın, gündemi takip etmenin, yeni arkadaşlıklar edinmenin sosyal medyanın faydası olduğunu söylemişlerdir. Vakitlerini çok harcamaları ve çoğu arkadaşlarının gerçek hayatta olduğundan farklı insanlar olarak sosyal medyada kendilerine yer edindiklerini söylemişlerdir.Anahtar Kelimeler
Stalk, Gençlik, Sosyal Medya, Kişilik, Sosyal hizmet

Abstract

Social media allows people to build a virtual living space outside the real world. People spend more time in virtual environment. Social media users use this environment to make new friendships and follow each other's actions. This situation sometimes reaches the dimensions that will adversely affect young people. In this study, social media usage status of female students using social media is examined through in-depth interviews. For this purpose, 7 female students who used social media frequently were interviewed. During the interview, the opinions of the youth about social media and the frequency of using social media during the day were obtained. In addition, various questions were asked to reveal the effects of social media stalking on young people. According to the findings of the study, users stated that the frequency of social media use also disturbed them. They stated that they spend a lot of time on social media sites. They have been informed about the benefits and harms of social media. They said that communicating with friends, following the agenda and making new friends were beneficial to social media. They said that they spend a lot of time and that most of their friends have made a place on social media as people who are different from real life.Keywords
Stalk, Youth, Social Media, Personality, Social work

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri