Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi
(The Effect of Eğirdir District Integrated with Sustainable Rural Tourism on Rural Development in the Context of Slow City (Cittaslow) )

Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi

 
Yazar : Utku ONGUN   , Bekir GÖVDERE , Uğur KİLİNÇ & Murat YEŞİLTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 147-162
DOI Number: :
Cite : Utku ONGUN , Bekir GÖVDERE , Uğur KİLİNÇ & Murat YEŞİLTAŞ, (2017). Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (2), p. 147-162. Doi: .
402    360


Özet

Sakin Şehir (Cittaslow), kentin tarihine, kültürüne, doğal mirasına saygılı ve bunları gelecek kuşaklara bırakmayı hedefleyen bir kavramdır. Tarih, kültür ve doğal varlıklar sürdürülebilir kırsal turizm açısından da önem arz etmektedir. Eğirdir ilçesi sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler sayesinde 2017 yılında Sakin Şehir statüsüne kavuşmuştur. Bu durumun kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma nitel bir araştırması olup yöntem olarak görüşme tekniği ve literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda veri toplama tekniği olarak birincil ve ikincil verilerden faydalanılmıştır. Birincil kaynaktan veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmış ve ilçenin Belediye başkanı ile görüşülmüştür. İkincil verilerde ise, literatür taraması yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak Sakin Şehir hareketi felsefesi ve Eğirdir ilçesinde sürdürülebilir kırsal turizm potansiyeli irdelenmiştir. Ayrıca birincil kaynaklardan elde edilen veriler derlenerek aktarılmıştır. Araştırmanın son bölümünde ise, Eğirdir ilçesinin Sakin Şehir olmasından dolayı ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara yönelik öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Sakin Şehir, Kırsal Turizm, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Eğirdir

Abstract

Slow City (Cittaslow), is a concept that respects the history of the city, its cultural and natural heritage and aim to leave it to future generations. Historical, cultural and natural assets are also important in terms of sustainable rural tourism. The county of Eğirdir reached to Slow City status in 2017 thanks to its natural, historical and cultural values. It is considered that this situation will contribute significantly to rural development. The study is qualitative research, interview technique and literature review have been used together in this study. In accordance with this primary and secondary datas have been used as data collection technigue. Semi-structured question form have been used as data collection technique form primary source and it has been interviewed with the mayor of the district. In secondary data, it has been evaluated by literature review. In accordance with this, firstly the philosophy of the Slow City movement and sustainable rural tourism potantial in Eğiridir district have been examined. Besides, the datas obtained from primary sources have been transferred descriptively. In the last part of the study, suggestions presented for possible problems that will occur because the county of Eğirdir is a Slow City.Keywords
Slow City, Rural Tourism, Sustainable Rural Development, Eğirdir

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri