Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Milliyetçi Filmlerde Kadın Karakterler
(Female Characters in Nationalist Movies )

Yazar : Mustafa ASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 11-26
DOI Number: :
Cite : Mustafa ASLAN , (2019). Milliyetçi Filmlerde Kadın Karakterler. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (1), p. 11-26. Doi: .
    


Özet

Toplumsal yaşamın düzenlenmesi ve denetlenmesinde kitle iletişim araçlarının rolü her geçen gün artmaktadır. Etkili bir kitle iletişim aracı olan sinema, eril söylemin ve hâkim ideolojinin taşıyıcısı ve yeninden üreticisi konumundadır. Kadın ve erkeğin sinemada nasıl temsil edildikleri toplumsal sistemi çözmek adına önemli bir kaynaktır. Toplumun kadına verdiği değer ve yüklediği misyon, sinemada kendisini göstermektedir. Türk sinemasının son dönemlerinde milliyetçi filmlerde niceliksel bir artış görülmektedir. Bu filmlerde kadın karakterin pasif, korunmaya muhtaç ve geri planda sunulması, eril bakışın kadına yüklediği anlamın bir yansımasıdır. Sinema, kadına neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğini hatırlatan ve onu eril düşüncenin sınırları dışına çıkmasını engelleyen etkili bir araçtır. Bu çalışmada milliyetçi filmlerde kadın karakterlerin hangi sembolik rollerle temsil edildikleri ve erkekler karşısında nasıl konumlandırıldıklarını ele alınacaktır. 2018 yılında vizyona giren ve hikâyesinde milliyetçiği merkeze alan; Can Feda, Direniş Karatay, Ayla, Deliler Fatih’in Fermanı filmlerindeki kadın ve erkek karakterlerin nasıl ele alındıkları milliyetçilik bağlamında ortaya konulacaktır. İncelenen filmlerde milliyetçi anlatının inşasında kadın karakterlere nasıl yer verildiği betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenecektir.Anahtar Kelimeler
Sinema, İdeoloji, Milliyetçi Filmler, Milliyetçilik, Toplumsal Cinsiyet ve Sinema

Abstract

The role of mass media tools in constructing and controlling social life is gaining more and more importance day by day. Cinema, an efficient mass media tool, is the conveyer and re-producer of masculine discourse and dominant ideology. The way of representations of women and men in cinema plays an important role as a source in understanding the social system. Cinema reflects the mission and value given to the women by society. The number of nationalist movies in Turkish cinema has been dramatically increasing in recent years. The female characters in these movies are mostly introduced as inactive people that are in the background and in need of protection, which is the reflection of the meaning charged on women by the masculine approach. Cinema is an effective tool that prevents the women from getting out of the borders set by the masculine idea and tells them what they should or should not do. This study deals with how the female characters in nationalist movies are positioned before men and which symbolic roles are charged on them. The female and male characters in the movies mentioned below that came out in 2018 and puts nationalism in the core of their plots will be evaluated in terms of nationalism and how they are constructed: Can Feda, Direniş Karatay, Ayla, Deliler Fatih’in Fermanı. The study enjoys the descriptive analysis method to find out how the female characters are located in constructing nationalist narrative.Keywords
Cinema, Ideology, Nationalist Movies, Social Gender and Cinema

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri