Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pazarlama Kültürü ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya İli Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Relationship between Market Culture and Business Performance: A Study on Hotel Managements in Antalya Province )

Yazar : A.Buğra HAMŞIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 77-90
DOI Number: :
Cite : A.Buğra HAMŞIOĞLU , (2017). Pazarlama Kültürü ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya İli Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (2), p. 77-90. Doi: .
76    62


Özet

Bu çalışma pazarlama kültürünün işletme performansına olan etkilerini belirlemeye dönük Antalya ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde görgül bir araştırmayı amaçlar. Pazarlama kültürü ve işletme performansı olarak iki boyutlu tasarlanan çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket çalışması 180 otel işletme yöneticisi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile çalışma gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde kısmi en küçük kareler yöntemi ile oluşturulan modelin geçerliliği test edilmiştir. Araştırmada kuramsal çerçevede oluşturulan iki araştırma hipotezi kabul edilmiş olup oluşturulan araştırma modeli tam olarak doğrulanmıştır.Anahtar Kelimeler
Pazarlama Kültürü, İşletme Performansı, Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi

Abstract

This study aims to carry out an empirical research on managements of five star hotel in Antalya province in order to determine the effects of marketing culture on business performance. A survey has been applied in the study which was two dimensionally designed with considering market culture and business performance. The survey study has been conducted by means of face to face interviews with managers of 180 hotels and the obtained data has been assessed. In the analysis of the research data, the validity of the model which was generated by the partial least squares method has been tested. Two research hypotheses have been accepted in the research theoretical framework and the research model has been completely verified.Keywords
Marketing Culture, Business Performance, Partial Least Square Method

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri