Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İçsel Pazarlama ve Motivasyon Üzerine Bir Araştırma: Turizm Sektörü Satış Elemanlarının Motivasyonuna Eğitim ve Geliştirme Programlarının Etkisi
(A Research on Internal Marketing and Motivation: Impact of Training and Development Programs on Motivation of Sales Employees in Tourism Sector )

Yazar : Onur ÇELİK  & Kenan GÜLLÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 51-64
DOI Number: :
Cite : Onur ÇELİK & Kenan GÜLLÜ, (2017). İçsel Pazarlama ve Motivasyon Üzerine Bir Araştırma: Turizm Sektörü Satış Elemanlarının Motivasyonuna Eğitim ve Geliştirme Programlarının Etkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (2), p. 51-64. Doi: .
82    72


Özet

Bu çalışmanın amacı turizm sektöründe çalışan satış elemanlarına uygulanan eğitim ve geliştirme programlarının motivasyonları üzerindeki etkisini anlamaktır. Satış elemanlarının eğitim ve geliştirme programlarına dahil edilmesi, hem onların kendilerini içsel müşteri olarak görmeleri hem de motivasyonları açısından önemlidir. Bu çalışmada birincil ve ikincil veriler kullanılmıştır. Veriler yüzyüze görüşme ve derleme şeklinde bir araya getirilmiştir. Veriler Adana’da otellerde çalışan satış elemanları üzerinde uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre satış elemanlarının motivasyonu ile eğitim ve geliştirme çabaları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçları literatürle benzerlik göstermektedir. Turizm sektöründe çalışan satış elemanlarının motivasyonları ile eğitim ve geliştirme çabaları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
İçsel Pazarlama, Eğitim ve Geliştirme Programları, Satış Elemanı Motivasyonu

Abstract

The purpose of this paper is to understand the affect of training and development programs on motivation of employees in tourism sector. Participating of sales employees in training and development programs have important role to sales employees as being internal customers for the increase of sales employees motivation in services sector. In line with the aim, this study examines the sales employee evalution of training and development programs in tourism sector with the blend of secondary and primary data which was collected by face to face and drop-collect techniques applied to sales employees working in the hotels in Adana, Turkey. Statistical analyses of data indicate that there is positive relationship between the training and development programs and sales employee’s motivation. The study concludes that training and development programs have positive impact on motivation of sales employees in tourism sector. The results are strongly based on the literature review.Keywords
Internal marketing, training and development programs, sales employee motivation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri