Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Özel Güvenlik Üniformaları Üzerine Bir Çalışma
(A Study of Private Security Uniforms in Turkey )

Türkiye’de Özel Güvenlik Üniformaları Üzerine Bir Çalışma

 
Yazar : Resul COBUTOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 37-50
DOI Number: :
Cite : Resul COBUTOĞLU , (2017). Türkiye’de Özel Güvenlik Üniformaları Üzerine Bir Çalışma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (2), p. 37-50. Doi: .
247    293


Özet

Bu çalışmada gösterge bilimin “dilsel olmayan iletişim biçimlerinin bilimi” tanımından hareketle gösterge olarak dilsel olmayan bir iletişim biçimi kabul ettiğimiz özel güvenlik üniformaları odak noktası olarak alınmıştır. Gösterge bilimin verileriyle kurumsal kuramın meşruiyet ve eşbiçimlilik kavramları çerçevesince özel güvenliği temsil eden üniformaların anlamsal, kullanımsal ve etkileşimsel boyutlarını diğer kolluk kuvvetlerini temsil eden kıyafetlerden ayrılan yönlerini ve kanunlar gereğince özel güvenlik kıyafetlerinin kendi içindeki şekillenme biçimi tespit edilmeye ve değerlendirmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacını, kurumsal boyutta “muşruiyete” ve “eşbiçimliliğe” katkı sağlayan özel güvenlik kıyafetlerindeki göstergelerin (işaretlerin) belirlenmesi ve kurumsal kuramın kavramlarından ve göstergebilimin verilerinden yararlanarak özel güvenlik kıyafetlerini renk, biçim, figür, aksesuar, benzer ve farklılıklar noktasındaki zıtlıklar ve kıyafetlerin algılanış biçimi bakımlarından değerlendirilmesi teşkil etmektedir.Anahtar Kelimeler
Özel Güvenlik, Özel Güvenlik Kıyafetleri, Kurumsal Kuram, Meşruiyet, Eşbiçimlilik, Göstergebilim

Abstract

In this study, with based on the definition of “the science of communication types” of semiotics, private security uniform are taken as focal point which we accept the type of communication which is not linguistic as indicator. It’s discussed here to evaluate the position of special scurity uniform; their meanings, pragramtic and interactional perspectives, the differences from the other law enforcement agencies and according to laws how they from in themselves within the framework of legitimacy and uniformity concept of institutional theory with the data of semiotics. The aim of this study is about to determine indicators on special security uniform which conribute to legitimacy and uniformity in the corporate dimension and to evaluate special security uniform in the perspective of color, shape, figure, accessory, contrasts about similarities and differences and how uniform is perceived by taking advantage the data of institutional theory concept and semiotics.Keywords
Special Security, Special Security Uniform, Institutional Theory, Legitimacy, Uniformity, Semiotics

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri