Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vincent van Gogh Resimlerinde Bir Dışavurum Göstergesi Olarak Renk
(Color as an Expression Indicator in Vincent van Gogh's Paintings )

Yazar : Ebru Gamze IŞIKSAÇAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (2)
Sayfa : 87-108
DOI Number: :
Cite : Ebru Gamze IŞIKSAÇAN , (2019). Vincent van Gogh Resimlerinde Bir Dışavurum Göstergesi Olarak Renk. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (2), p. 87-108. Doi: .
    


Özet

Tarihsel süreç içinde sanatın üstlendiği anlam, kültürel üslubun ilkelerinde aranır olmuştur. Bireysel düşünce sisteminin yapılanması ve sanatçının dünyayı algılayış biçimindeki farklılaşmalar, sanatın anlamlandırılma sürecinde, yanıtın sanatçıda aranır olması rastlantısal bir durum değildir. Bir sanat yapıtının ortaya çıkış sebebi, yaşama dair öznel sorgulamaların başlamasıdır. Sanatın doğası ve yaşanmışlıklara dair temel sorulara aranan cevap Modernizm’in ortak bir eğilimi olmuştur. Kendi sezgisel dünyasında iç hakikatini bulmaya çalışan ard-izlenimci sanatçı Vincent van Gogh, yaşamı renklerde sorgular. Van Gogh’un mistik bir duyarlılıkla ruhundaki fırtınaları renklere dönüştüren dışavurumcu yönelimi, Modernizm’e giden yolda önemli bir atılımdır. Van Gogh’un resim sanatına katkılarıyla birlikte renk; artık yalnızca nesnel dünyanın tanımlanmasına hizmet etmemekte, içsel yaşantıların yansıtılmasında da önemli bir dışavurum öğesi olarak kimlik kazanmaktadır. Bu çalışmada, renk etkileşimi ve ruhsal bağlantıların önemi ile iç dünyanın temsili olan rengin bir ifade aracı olarak anlam bulması, Van Gogh’un eserleri üzerinden irdelenmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Renk, Van Gogh, Modernizm, Ard-izlenimcilik, Sanat

Abstract

The meaning created by art has taken its place in the principles of cultural expression. It is not a coincidence that the individual thinking system is structured and the differentiation of the artist in the way he perceives the world, in the process of rendering the art, the answer is sought in the artist. The reason for the emergence of an art work is the beginning of the subjective questioning of life. The answer to basic questions about the nature of art has been a common tendency of Modernism. The ard-impressionist artist Vincent van Gogh tries to find his inner truth in his own intuitive world, makes sense of life in colors. Van Gogh's expressionist works are a significant breakthrough on the road to Modernism. Van Gogh's contribution to color has created a different meaning. The concept of color no longer serves only for the definition of the objective world. Color also gains an identity as an important expression element in reflecting internal life. In this study, the color interaction and the importance of spiritual connections through Van Gogh's works, to find meaning as a means of expression, will be studied.Keywords
Color, Van Gogh, Modernism, Post-Empresyonizm, Art

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri