Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’deki Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Eğitim İçeriğinin Bloom’un Taksonomisi’ne Göre Analizi
(An Analysis of the Content of Building Technolgy Education in Turkey Regarding to Bloom’s Taxonomy )

Yazar : H. Nur KIZILYAPRAK  & M. Cem ALTUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (2)
Sayfa : 57-70
DOI Number: :
Cite : H. Nur KIZILYAPRAK & M. Cem ALTUN, (2019). Türkiye’deki Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Eğitim İçeriğinin Bloom’un Taksonomisi’ne Göre Analizi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (2), p. 57-70. Doi: .
    


Özet

Mimari Teknoloji eğitiminin alt alanlarından biri olan Mimarlıkta Yapı ve Yapı Teknolojisi (MYYT) eğitiminin öneminin, Türkiye'nin yapı endüstrisi koşulları açısından bakıldığında tartışmasız olduğu ortadadır. Bunun doğal bir yansıması olarak da söz konusu alana yönelik eğitim Mimarlık eğitimi içerisinde büyük bir paya sahiptir. Bunula birlikte, mevcut durumda, farklı mimarlık okullarındaki lisans programlarında verilen Mimarlıkta Yapı ve Yapı Teknolojisi eğitimine odaklanıldığında ise Mimarlıkta Yapı ve Yapı Teknolojisi eğitiminin içeriğinin ve eğitim hedeflerinin oldukça çeşitlilik gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu çalışma ile Mimarlıkta Yapı ve Yapı Teknolojisi eğitimine yönelik farklı yaklaşımlar tanımlanmış ve söz konusu eğitimin sistematik bir yöntemle analizi yapılmış ve mevcut durumu ortaya konulmuştur. Analiz için, Türkiye'deki mimarlık eğitiminin bütünsel resmini temsil edebilecek otuz okul, ÖSYM’nin 2018 yılına yönelik ilan etmiş olduğu Yüksek Öğretim Kurumları Yerleştirme Sonuçları (osym.gov.tr, 2018) taban puan listesinden seçilmiş ve bu okulların müfredatlarındaki MYYT dersleri belirlenmiştir. Analizin ilk adımı olarak seçilmiş olan bu otuz okulun MYYT dersleri, düzeyleri ve dönem dağılımları incelenmiştir. Çalışmanın devamında ise, okulların resmi akademik paket web sayfalarından verilere ulaşabilecek on beş üniversite ikinci bir seçim aşamasından geçirilmiş ve ilgili okulların Yapı Teknolojisi derslerinin içeriğinin ve eğitim amaçlarının Benjamin Bloom'un eğitim amaçlarını düzenleyen taksonomisine göre analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'de Yapı Teknolojisi eğitiminin ana hatları, seviye ve dönem dağılımları belirlenerek ve ilgili alt alandaki derslerde verilen içerik ve amaçlar incelenmiş ve sistematik bir yaklaşım sunulmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri, Mimarlık Eğitimi, Bloom’un Taksonomisi

Abstract

The importance of Building Technology education, one of the sub-fields of Architectural Technology Education, is inarguable in terms of Turkey’s construction industry conditions; and evidently, it has a great share in Architecture Education. However, when focused on the Building Technology education given in the undergraduate programs in different architecture schools, it has seen that definition of the content and the educational objectives of the Building Technology education quite diverse. In accordance with this determination, this paper aims to define this variety of different approaches and to map the Building Technology Education in Turkey. For analysis, firstly, the thirty schools that could represent the whole picture of architecture education in Turkey have been chosen from the recent undergraduate programs list, and accordingly the Building Technology courses have been identified in those schools’ curriculums. The Building Technology courses of these thirty schools has been analyzed regarding their levels and semester distributions. Secondly, as a continuation of the research, fifteen schools which could be reached data from their official academic package web pages, have been selected and a study has been carried out to determine the content and the educational objectives of the Building Technology courses according to the Bloom’s Taxonomy. In conclusion, it has been targeted to present an outline of the Building Technology education in Turkey with a systematic approach by determining the levels and semester distributions and reconsidering the contents and aims given in the courses of the related sub-field.Keywords
Building Technology Education, Architecture Education, Bloom’s Taxonomy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri