Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hollanda Özgürlük Partisi’nin Siyasal İletişimi: Bir İslamofobi Yaratma Projesi Olarak “Fitna” Kısa Filmi
(Political Communication of Netherlands Freedom Party: Short Film “Fitna” as a Project of Creating an Islamophobia )

Yazar : Fatma ÇAKMAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (2)
Sayfa : 1-22
DOI Number: :
Cite : Fatma ÇAKMAK , (2019). Hollanda Özgürlük Partisi’nin Siyasal İletişimi: Bir İslamofobi Yaratma Projesi Olarak “Fitna” Kısa Filmi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (2), p. 1-22. Doi: .
    


Özet

İslamofobi bugün İslamiyet’e ve tüm Müslümanlara karşı yaratılmış bir ötekileştirme ve nefret politikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Müslüman olmayan toplumların, İslam dinini, terör örgütleri ile bağdaştırarak, korku duygusunu önceleyip, Müslümanlara karşı oluşturduğu bir düşmanlık girişimidir. Siyasi, askeri, ekonomik açıdan gücü elinde bulunduran ve Müslüman olmayan ülkelerin liderliğinde yaratılan İslamofobi, medyanın da gücü kullanılarak tüm dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağa uygun olarak kamuoyu oluşturmak amacıyla yapılan siyasal iletişim çalışmalarında ve siyasi söylemlerde de stratejik olarak İslamofobi kullanılmakta, İslam’a ve Müslümanlara karşı bir korku yaratılarak hedef kitle ikna edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada da Hollanda Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in seçim kampanyasında kullandığı “Fitna” kısa filmi göstergebilimsel açıdan analiz edilmiş, İslamiyet’in ve Müslümanlığın ulusal ve uluslararası kamuoyuna lanse edilme şekli üzerinden nasıl bir İslamofobi yaratılmaya çalışıldığını tespit edebilmek amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda; İslamofobi yaratmanın bir siyasal kampanyanın en önemli hedefi olabildiği, İslamiyet’in sadece terörle ilişkilendirildiği ve propagandatif bir girişimle yaratılan İslamofobinin hedef kitlelerin oyunu kazanmak için kullanıldığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
İslamofobi, Siyasal İletişim, Hollanda Özgürlük Partisi, Fitna Kısa Filmi

Abstract

Islamophobia is a created policy of marginalization and hate against Islam and all Muslims today. It is an attempt of hostility against Muslim societies, that by combining the religion of Islam with the terrorist organizations and prioritizing fear by non-Muslim societies. Islamophobia, which is created under the leadership of the non-Muslim countries, which are political, military, economically powerful, is being used throughout the world by using the power of the media. Islamophobia is being used strategically in political communication studies and political discourses aimed at creating public opinion with the era we are in, the target group is tried to be convinced by creating a fear against Islam and Muslims. In this study, the Fitna short film, which was used by the Dutch Freedom Party (PVV) leader Geert Wilders in his election campaign, was analyzed in terms of semiotical and it was aimed to determine how Islamophobia was tried to be created by the way Islam and Mohammedanism were introduced to national and international public opinion. As a result of the study; It has been determined that Islamophobia can be the most important target of a political campaign, Islam is associated only with terror and Islamophobia, which is created by a propagative initiative, is used to receive votes of target groups.Keywords
Islamophobia, Political Communication, Netherland Freedom Party, Fitna Short Film

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri