Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Algıları: Kütahya’da Bir Araştırma
(Perceptions of Accounting Professional Members on Ethical Education: A Research in Kütahya )

Yazar : Tansel ÇETİNOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 143-164
DOI Number: :
Cite : Tansel ÇETİNOĞLU , (2019). Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi Algıları: Kütahya’da Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (1), p. 143-164. Doi: .
    


Özet

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından gerçekleştirilen etik ile bağlantılı son durum 27.03. 2014’de yürürlüğe giren “Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ” olmuştur. Tebliğ ile birlikte muhasebe meslek mensupları etik eğitimleri 2015 tarihinde TÜRMOB ve bağlı meslek odaları tarafından başlatılmıştır. İlgili tebliğ kapsamında, 2018 yılında Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı, bağımsız çalışan, muhasebe meslek mensuplarına, TÜRMOB tarafından internet üzerinden ve Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası aracılığıyla yüz yüze muhasebe etik eğitimi verilmiştir. Çalışmamızın amacı, bu eğitim sonrasında, muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ile ilgili algılarını ölçmek ve meslek mensuplarının demografik özelliklerine göre etik eğitimini algılama farklılıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın sonucunda, ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının genel de önermelere katıldıkları, etik eğitimi ile ilgili algılarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Muhasebe meslek mensupları, yüz yüze aldıkları etik eğitimlerinin bağlı bulundukları Odalar tarafından sağlanmasının uygun olduğu önermesine ve internet yoluyla sağlanan etik ile ilgili eğitimlerin TÜRMOB ve TESMER dışında başka bir kuruluş tarafından verilmesinin gerekli olmadığı, mevcut iş yüklerinin arasında aldıkları bu eğitimlerin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca meslek mensuplarının imzaladıkları sözleşmenin mükelleflerce bir anlam ifade etmeyeceğini düşündükleri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Etik Eğitimi, Etik Sözleşme, Etik Taahhütname.

Abstract

Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey (TÜRMOB) in connection with the last performed by the ethical 27.03. The Communiqueon the Ethical Education of Accounting Professionals and Making Ethical Contracts ”, which came into force in 2014, has been adopted. Along with the Communiqué, ethics trainings of professional accountants were initiated by TÜRMOB and affiliated professional chambers in 2015. Within the scope of the Communiqué on Ethical Education of Ethics and Accounting for Accounting Professionals, in 2018, face to face accounting ethics training was given to independent professional and professional accountants registered to the Chamber of Certified Public Accountants of Kütahya through TÜRMOB online and through the Chamber of Certified Public Accountants of Kütahya. The aim of our study is to measure the perceptions of professional accountants about ethics education after this training and to reveal the differences in perception of ethics education according to demographic characteristics of professions. As a result of the study, it was determined that the professional accountants participating in the survey participated in the proposals in general and their perceptions about the ethics education were positive. It has been determined that these trainings among the current workloads are sufficient because it is appropriate to provide professional ethics trainings by face-to-face rooms and it is not necessary to provide trainings related to ethics education provided by internet other than TÜRMOB and TESMER. In addition, it was determined that the contract signed by the professionals thought that they would not make any sense by the taxpayers.Keywords
Ethics Education, Ethics Contract, Ethics Commitment Letter.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri