Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kurgu ve Gerçeklik Ekseninde Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: İnsan Hakları Örgütleri Özelinde Bir Değerlendirme
(Non-Governmental Organizations in Turkey in the Context of Fiction and Reality: An Evaluation of Human Rights Organizations )

Yazar : Emre BERBER    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (3)
Sayfa : 181-202
DOI Number: :
Cite : Emre BERBER , (2017). Kurgu ve Gerçeklik Ekseninde Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: İnsan Hakları Örgütleri Özelinde Bir Değerlendirme. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (3), p. 181-202. Doi: .
    


Özet

Türkiye’de sivil toplum alanı henüz gelişmekte olan bir alandır. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri tarihsel ve kuramsal rollerini oynamakta başarılı olamamaktadır. Bu durum dahil oldukları ve yeniden ürettikleri toplumsal ilişkiler ağının bu örgütlerin rollerini oynamalarına engel olmasından kaynaklanmaktadır. Sivil toplum örgütlerine ilişkin kurgu, toplumsal ilişkilerin gerçekliğiyle karşı karşıya kaldığında anlamsızlaşmaktadır. Bu çalışmada sivil toplum örgütlerine ilişkin kurguyla Türkiye örneğindeki gerçeklik mukayese edilerek analiz edilmiştir. Bu yolla genelde sivil toplum örgütlerinin özelde ise insan hakları örgütlerinin sivil toplum alanının gerektirdiği rollerini oynayamamalarının sebepleri irdelenmektedir.Anahtar Kelimeler
Sivil toplum, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, faal olan hukuk, hukuk sosyolojisi.

Abstract

The civil society in Turkey is still a developing field. Non-governmental organizations working in this field are not successful in playing their historical and theoretical roles. This is because social network which both they are involved in and reproduce prevents them from playing their roles. The fiction about non-governmental organizations has become meaningless when faces with the reality of these social relations. In this study, the reality in Turkey is analyzed by comparing with the fiction of non-governmental organizations. In this way, the reasons why non-governmental organizations in general and human rights organizations in particular can not play the roles required by the fiction of civil society field are examined.Keywords
Civil society, non governmental organizations, human rights organizations, law in action, sociology of law.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri