Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Tasavvufî Düşünce Eğilimleri
(Imam Hatip High School Vocational Courses Teachers’ Mysticism Tendencies )

Yazar : Recep UÇAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (3)
Sayfa : 139-158
DOI Number: :
Cite : Recep UÇAR , (2017). İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Tasavvufî Düşünce Eğilimleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (3), p. 139-158. Doi: .
    


Özet

Bu çalışmada İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tasavvufi düşünce eğilimleri üzerine yapılan nicel çalışmadan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırmada İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tasavvufi düşünce eğilimlerini ifade eden anket maddelerinin genel ortalamalarının orta düzeyde olduğu, ancak anketi oluşturan alt faktörlerin farklı düzeylerde puanlanmalarının bulunduğu görülmüştür. Tasavvufi bilgi sistemi farklı düzeylerde öğretmenlerce kabul edilmekte; batıni bilginin olabileceğini kabul etmekle beraber bu bilgilere ulaşma yolları konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilenmektedir. Tasavvufun varlık ve bazı inanç unsurlarına dair öğretmenlerin katılımlarının orta ve alt düzeylerde olduğu görülmüştür. En düşük ortalama rical’ül-ğayb inancında görülmektedir. Keramet, mehdilik, vahdet-i vücud ve tevessül konularına katılım da ortalamanın altında gerçekleşmiştir. Tasavvufun amaçladığı insan modeli insan-ı kâmil anlayışı öğretmenlerce genel kabul görmekte, ancak buna ulaştıracak seyr-i sülûk metodları konusunda temkinli bir tutum sergilenmektedir. Yine öğretmenlerin çoğunluğu tasavvufi düşünceye dayalı toplumsal oluşumları doğal bir sosyal vakıa olarak görmektedirler.Anahtar Kelimeler
Din Eğitimi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Dersleri Öğretmenleri, Din Anlayışı, Tasavvufi Eğilim.

Abstract

In this study, the data obtained from the quantitative study on Imam Hatip High School vocational courses teachers’ mystical thought tendencies were evaluated. In the study, it was seen that the general average of the questionnaires expressing Imam Hatip High School vocational courses teachers’ mystical thought tendencies was moderate but the sub-factors of the questionnaire were scored at different levels. As well as accepting that there may be esoteric (batınî) information, the mystical information system is accepted by the teachers at different levels; however, there is a more cautious approach to how to access this information. Teachers' participation in mystic existence and certain beliefs was found to be moderate and low. The lowest average is seen in spiritual officials (rical'ül-gayb) belief. Participation in Keramet (oracle), Mehdi (mahdî), vahdet-i vücud (wahdat-i wujud) and tevessül (resorting) subjects was realized below the average. The perfect human model (insan-ı kamil) understanding that mysticism aiming is generally accepted by teachers, but a cautious attitude is observed about the methods of (cruise) seyr-i sülûk that will attain this. In addition, the majority of teachers view social formations based on mystical thought as a natural social phenomenon.Keywords
Religion Education, Imam Hatip High School, Vocational Class Teachers, Understanding of Religion, Mystical Tendency.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri