Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Felsefenin Başlangıcına Dair Olan Paradigmayı Yeniden Düşünmek
(Rethinking the Paradigm on the Beginning of Philosophy )

Felsefenin Başlangıcına Dair Olan Paradigmayı Yeniden Düşünmek

 
Yazar : Mehmet Fatih IŞIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (3)
Sayfa : 47-56
DOI Number: :
Cite : Mehmet Fatih IŞIK , (2017). Felsefenin Başlangıcına Dair Olan Paradigmayı Yeniden Düşünmek. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (3), p. 47-56. Doi: .
    


Özet

Felsefe, var olanları anlamaya yönelik bir tavır alma ve tutum takınma arayışıdır. Bu etkinliğin en temel amaçlarından biri de yaşamda farkındalık oluşturmakla beraber, yaşamı değiştirmeyi hedeflemektir. “Yolda olmayı” önemli bir işlev olarak gören felsefe disiplin alanı, bu serüvenini sürdürürken zorlu birçok sorunla da karşılaşır. Çünkü, hedefi sadece soru üretmekle kalmak değil, aynı zamanda bu soru/sorunlara cevaplar bulmaya da çalışmaktır. Bu çalışmadaki temel hedef; felsefenin doğası olmayıp, bu disiplinin başlangıç sorununu irdelemek ve incelemektir. Bunu yapmaya çalışırken; bu konuda birbirinden farklı kaynakların ileri sürdüğü tezleri, kendi iddiaları doğrultusunda ele almaktır. Ancak; bu konuda söylenecek her şeyin tartışmaya ve eleştiriye açık olacağı noktasındaki sübjektif tavrın da göz ardı edilmemesi gerekir.Anahtar Kelimeler
Felsefe, farkındalık, tutum, felsefe disiplini, tartışma, sübjektif tavır.

Abstract

Philosophy is searching the attitudes of understanding the entities.. One of the main goals of it is creating awareness in life, beside to change of life. Philosophy which considers to be important "on the road", conflicts with various problems while resumes its adventure. Because its aim is not just producing questions, but also to find answers to these questions. The basic goal of this study is not examine the nature of philosophy; but to examine and explicate the beginning problem of this discipline. We try to deal with different this is asserted by different sources, from their own perspectives. But the subjective attitude that any critic and discussion could done on the topic should be take into consideration.Keywords
Philosophy, awareness, attitude, discipline of philosophy, discussion, subjective attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri