Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sınai Mülkiyet Hukukunda Uzlaşma
(Industrial Property Law Compromise )

Yazar : Murat ERDEM    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (4)
Sayfa : 311-322
DOI Number: :
Cite : Murat ERDEM , (2017). Sınai Mülkiyet Hukukunda Uzlaşma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (4), p. 311-322. Doi: .
    


Özet

Çalışma konumuz olan uzlaşma, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve 24/04/2017 tarih ve 30047 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (SMKY) hükümlerinde düzenlenmiştir. Uzlaşma yolunun karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde, kamu kuruluşunun bu yola teşviki ile başlayıp arabulucu moderatörlüğünde ve tarafların ihtiyarında düzenlenen tutanak ile son bulmasına kadar devam eden süreç önem arzetmektedir. Bu yolun çeşitli kanunlardaki düzenlemeler ile benzerlik ve farklılıkları da özgün ve karma karakterli bir alternatif çözüm yolu olduğunun göstergesidir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları tescil edildiğinde, tarafların itirazı ile işlerlik kazanacak olan uzlaşma yolu, arabuluculuk sürecine geçiş yetkisini uyuşmazlığın taraflarına sağlaması dolayısıyla da yenilik ve pratiklik göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Sınai Mülkiyet, Uzlaşma, Arabuluculuk, Türk Patent ve Marka Kurumu .

Abstract

The compromise that is the working position is regulated by the Industrial Property Law No. 6769 (SMK) and Regulation on the Implementation of the Industrial Property Law published in the Official Gazette dated 24/04/2017 and numbered 30047. In determining the characteristics of the compromise, public institutions, starting with the promotion of moderation in this way mediator and the parties are of importance to the ongoing proceedings held at the end with man. This legal way shows that similarities and differences with the regulations of various laws are an alternative dispute resolution of original and combined character. When the trademark, geographical indications and designations of origin are registered by the Turkish Patent and Trademark Office, the way of compromise which will be realized by the objection of the parties is provided by the parties to the dispute and therefore innovation and practicality.Keywords
Industrial Property, Compromise, Mediation, Turkish Patent And Trademark Office

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri