Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Otelcilikte Yıldız Sistemi ve Hizmet Kalitesi İlişkisi
(Star System and Service Quality Relationship in Hotels )

Yazar : Serap AKDU  Uğur AKDU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7 (4)
Sayfa : 225-238
DOI Number: :
Cite : Serap AKDU Uğur AKDU, (2018). Otelcilikte Yıldız Sistemi ve Hizmet Kalitesi İlişkisi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (4), p. 225-238. Doi: .
    


Özet

Hizmet sektöründe müşteri memnuniyetinin oluşmasında kalite faktörü oldukça önemlidir. Tüketiciler açısından kalitenin belgelendirilmesi önemli bir tercih sebebi olup yeterli değildir. Tüketici zihninde kalite algısının oluşması için kalite belgesiyle birlikte birçok faktörün bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Türkiye’de otellerin kaliteleri sahip olduğu yıldız sayısıyla belgelendirilmektedir. Bu sisteme göre Beş yıldızlı oteller en üst düzeyde hizmet kalitesine sahip olan otellerdir. Bu kapsamda araştırmada müşterilerin otellerin yıldız sayısı ile sunulan hizmet kalitesini ilişkilendirdiği fikrinden hareketle Türkiye’de uygulanan yıldız sistemine göre 5 yıldız alan otellerdeki hizmet kalitesinin, hak edilen yıldızla örtüşüp örtüşmediğini belirlemek ve önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmada tripadvisor.com web sitesinde yer alan Antalya ilindeki 5 yıldızlı otellere ait müşteri yorumları içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar değerlendirildiğinde düşük düzeyde de olsa sahip olunan yıldız sayısıyla hizmet kalitesinin tam olarak örtüşmediği görülmektedir. Bu kapsamda yıldız sistemi kriterlerinin hizmet kalitesi ölçümü modelleri kapsamında gözden geçirilmesi ve gerekli kriterlerin eklenmesi önerilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yıldız Sistemi, Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti.

Abstract

The quality factor is very important in the creation of customer satisfaction in the service sector. Licensing of quality for consumers is an important choice and not sufficient. Many factors need to be considered together with a holistic approach together with the quality licence in order to generate quality perception in the consumer mind. The quality of the hotels in Turkey is licensed by the number of stars it possesses. According to this system, five star hotels are the ones that have the highest level of service quality. In this context, it is aimed to determine whether the service quality in the hotels which have 5 stars according to the star system applied in Turkey, matches with the five star, and to give suggestions based on the idea that the customers relate the number of stars to the quality of service. Within this scope, the customer comments of the 5 star hotels in the Antalya province in the website of tripadvisor.com have been subjected to content analysis. When the results are evaluated, it is seen that the quality of service does not exactly match the number of stars, even if it is at a low level. In this context, it is proposed that the star system criteria should be reviewed within the scope of service quality measurement models and the required criteria should be added.Keywords
Star System, Service Quality, Customer Satisfaction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri