Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Vektörler Konusunu Anlama Düzeyleri ve Öğretim Elemanlarının Onların Cevaplarına Dair Tahminleri
(Elementary Education Students’ Understanding Levels of Vectors and Instructors’ Predictions about Their Responses )

Yazar : Ali YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 273-282
DOI Number: :
Cite : Ali YILDIZ , (2018). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Vektörler Konusunu Anlama Düzeyleri ve Öğretim Elemanlarının Onların Cevaplarına Dair Tahminleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (1), p. 273-282. Doi: .
    


Özet

Çalışmanın amacı, sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğrencilerin ikinci sınıf, üçüncü yarıyılda zorunlu aldıkları genel fizik dersinde öğrendikleri vektörler konusunu anlama düzeylerini ve öğretim elemanlarının öğrencilerin verdikleri cevaplarla ilgili tahminlerini araştırmaktır. Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan dört çoktan seçmeli ve bir açık uçlu sorunun bulunduğu bir görüş formu kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların gönüllü ve zamanı müsait olanları arasından rastgele seçilen 8 öğrenci ile ayrı ayrı yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca soruların öğrencilere sorulmasından hemen sonra aynı fakültede genel/temel fizik derslerini anlatan deneyimli 5 öğretim elemanı ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Sınıf öğretmenliği öğrencileri arasında yer değiştirme vektörünün büyüklüğünü doğru hesaplamayanların (46.8%), vektörlerin toplanmasında birleşme özelliği olduğunu bilmeyenlerin (60.7%), eşit vektörlerin özelliklerini bilmeyenlerin (26.6%), bir vektörün bileşenlerini hesaplamayanların (25.3%) oranlarının ciddiye alınması gereken düzeyde oldukları söylenebilir. Ayrıca iki vektörün farkı olan vektörün büyüklüğünü doğru hesaplamayan ve doğru çizemeyen öğrencilerin 54.4% ve 55.7% oranlarında oldukları görülmektedir. Öğretim elemanlarının genel fizik dersini anlattıkları öğrencilerinin cevapları hakkında yaptıkları tahminler onların genelde öğrencilerinin vektörlerle ilgili görüşlerini yeterince bilmediklerini ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri, Vektörler, Anlama Düzeyleri, Öğretim Elemanlarının Tahminleri

Abstract

The purpose of the study is to investigate the understanding levels of students studying in elementary education and taking the subject of vectors in compulsory general physics course in the 2nd grade of the third term and also examine the instructors’ predictions from the student responses. The research is a descriptive study. The data of the study developed after taking expert opinions were collected via interviews consisting of four multiple-choice and one open-ended questions. Semi-structured interviews were carried out individually with randomly chosen eight students who volunteered and had time for the interviews. Moreover, just after the questions were asked to the students, face-to face interviews were carried out with five experienced instructors teaching general/basic physics courses at the same faculty. It can be stated that there were students who could not calculate the magnitude of the displacement vector (46.8%), who did not know the component method of vector addition (60.7%), who did not have any idea about the qualities of equal vectors (26.6%), and who could not calculate the components of a vector (25.3%). Thus, the study revealed that this ratio of students should be considered seriously and significantly. Moreover, the findings revealed that 54.4% of the students could not calculate the magnitude of the differences of two vectors correctly, 55.7% of them could not draw them accurately, and this ratio is quite high. The instructors’ predictions about the responses of their students who they teach general physics reveal that they do not know the opinions of their students about vectors adequately.Keywords
Elementary Education Students, Vectors, Understanding Levels, Instructors’ Predictions

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri