Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Enflasyon ve Enerji Fiyatları Arasındaki İlişki
(The Relationship between Inflation and Energy Prices in Turkey )

Türkiye’de Enflasyon ve Enerji Fiyatları Arasındaki İlişki

 
Yazar : Armağan TÜRK  Berna AK BİNGÜL Rengin AK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 221-234
DOI Number: :
Cite : Armağan TÜRK Berna AK BİNGÜL Rengin AK, (2018). Türkiye’de Enflasyon ve Enerji Fiyatları Arasındaki İlişki. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (1), p. 221-234. Doi: .
    


Özet

Enflasyonun yarattığı olumsuzluklar genel olarak gelir dağılımı, tasarruf oranı, dış ticaret ve kaynakların kullanımında görülmektedir. Literatürde yer alan çalışmalarda enerji fiyatları ile enflasyon arasında çok faktörlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 1970’li yıllarda yaşanan petrol şokları bahsedilen ilişkinin en yoğun olarak gözlemlendiği dönem olmuştur. Günümüzde, 1970’li yıllardaki kadar keskin şoklar olmasa da özellikle enerji açısından dışarıya bağımlı ülkeler için literatürde bahsedilen bağlantıların hala etkin olduğu söylenebilir.2014 yılında uluslararası piyasalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşün ilk önce enflasyon oranlarını artıracağı daha sonra ise azaltacağı öngörülmektedir. Bu öngörüler petrolün varil fiyatının belirli bir fiyatın altında kalması ya da üstüne çıkmasına göre şekillenmektedir. Bu çerçevede, çalışmamızda Türkiye’de 2000 sonrası dönemde enflasyon ile enerji fiyatları arasındaki ilişki incelenecektir. Türkiye’nin enerji yolları açısında önemli bir noktada bulunuyor olmasının yanı sıra enerjide dışa bağımlılık, konunun belirlenmesinde önemli etkenlerdir. Uzun yıllar enflasyonla mücadele etmiş ve halen bu mücadelesini devam ettiren Türkiye’de enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin tespiti enflasyonla mücadele açısından da önemlidir. Bu çerçevede çalışmada enerji fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki ilişki incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Enflasyon, Piyasa Büyüklüğü, Enerji Fiyatları

Abstract

The disadvantages created by inflation are generally seen in income distribution, saving rate, foreign trade and the use allocation of resources. There is a very factorial relationship between energy prices and inflation is seen in the literature. The oil shocks period experienced in the 1970s have been the most intensely observed relationship. Although shocks observed nowadays are not as sharp as in the 1970s, it can be said that the links mentioned in the literature are still effective for foreign-dependent countries, especially for energy. It is predicted that the decline in oil prices experienced in international markets in In this framework, the relationship between inflation and energy prices in the post-2000 period in Turkey will be examined. Turkey’s being an important location in terms of energy conduit as well as its being foreign-dependent country are the main factors in determining this research topic. The determination of the direct and indirect effects of energy prices on inflation in Turkey, which has struggled with inflation for many years and continues this struggle, is also important in terms of combating inflation. In this framework, the relationship between energy prices and consumer prices will be examined.Keywords
Inflation, Market Size, Energy Prices.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri