Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kentsel Değişimin Kullanıcılar Üzerindeki Etkileri: Taksim Meydanı ve Çevresi
(Effects of Urban Change on Users: Taksim Square and Surrounding )

Kentsel Değişimin Kullanıcılar Üzerindeki Etkileri: Taksim Meydanı ve Çevresi

 
Yazar : Nilüfer KART AKTAŞ  Hande Sanem ÇINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 165-176
DOI Number: :
Cite : Nilüfer KART AKTAŞ Hande Sanem ÇINAR, (2018). Kentsel Değişimin Kullanıcılar Üzerindeki Etkileri: Taksim Meydanı ve Çevresi. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (1), p. 165-176. Doi: .
    


Özet

Tarihi Yarımada ile birlikte İstanbul’un tarihi kent merkezini oluşturan Beyoğlu İlçesi 1980’lerden itibaren önemli dönüşümlere sahne olmuştur. Bu bağlamda Taksim Meydanı ve çevresi günümüzde de halen değişim ve dönüşümlere devam etmektedir. Bu çalışmada, değişim ve dönüşüm yaşayan tarihi niteliği olan Taksim Meydanı’nda fiziksel ve sosyo-ekonomik yapının değişiminin incelenmesi, alanda uygulanan proje sonuçlarının tespiti ve uygulamaya yönelik memnuniyet derecelerinin belirlenmesi, alanın kullanıcı ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda, Taksim Meydanı ve çevresi hakkında kullanıcıların görüşleri ve önerileri değerlendirilmiştir. Kullanıcının temel alındığı analiz yönteminde; sürdürülebilir meydanların kullanıcı odaklı olması gerektiği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Kentsel değişim, kentsel tasarım, kullanıcı memnuniyeti, meydan, Taksim Meydanı.

Abstract

The Beyoğlu District, which forms the historical center of Istanbul along with the Historical Peninsula, has been the scene of significant transformations since the 1980s. In this context, Taksim Square and its surroundings are still undergoing changes and transformations today. In this study, it is aimed to investigate the change of physical and socio-economic structurein Taksim Square which is a historical feature that is experiencing change and transformation. It is also aimed to determine the satisfaction levels of the new application and determination of the application results in the field, and to determine the extent to which the area meets the user needs in Taksim Square. Within the scope of this study, a survey study was conducted. In terms of the data obtained from the survey results, opinions and suggestions of users about Taksim Square and its surroundings were evaluated. In the user-based analysis method; it is thought that sustainable squares should be user-focused.Keywords
Urban change, urban design, user satisfaction, square, Taksim Square

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri