Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sıcak Eller: Evde Bakım Hizmetinin Önemine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma
(Warm Hands: A Conceptual Analysis of the Importance of Home Care Services )

Yazar : Ceylan Sülü AKGÜL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 105-116
DOI Number: :
Cite : Ceylan Sülü AKGÜL , (2018). Sıcak Eller: Evde Bakım Hizmetinin Önemine İlişkin Kavramsal Bir Çalışma. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 (1), p. 105-116. Doi: .
    


Özet

Hızla gelişmekte olan dünyamızda yaşlılık olgusu da bu gelişmelere paralel olarak her geçen yıl hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu artış ise, beraberinde belirli sorunları daha doğrusu alınması gereken birtakım önlemleri ve dikkat edilmesi gereken temel değerleri getirmektedir. Tüm bu faktörlerden yola çıkarak çalışma, yaşlı bireyler için kendi alıştıkları ve yetiştirdikleri sıcak ellerde başka bir tabirle aile ortamlarında yaşamlarını geçirmelerinin onlar için olan önemini arz etmek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle evde bakım hizmetinin amaçlarının ve bu hizmetten faydalanmak isteyen bireyler için öneminin neler olduğu derleme yöntemi ile tartışılacak hemen akabinde bu hizmetin yaşlı bireyler, onların bakıcıları ve tüm aile fertleri açısından olan önemine değinilecektir.Anahtar Kelimeler
Yaşlılık, Evde Bakım Hizmeti, Evde Bakım Hizmetinin Önemi.

Abstract

In our rapidly developing world, the old age phenomenon also increases rapidly every year in parallel with these developments. This increase brings with it certain measures to be taken more precisely, and essential values to be taken into consideration. Taking all these factors into consideration, the study has been conducted to provide the preciousness for their elderly people to get through their lives in their family environment with their familiarities, in other words in their warm hands. In this context, firstly the purpose of home care service and how to summarize what is important for the individuals who want to benefit from this service will be discussed and the importance of this service for the elderly individuals, their caregivers and all family members will be mentioned immediately.Keywords
Old age, Home care, The Importance of Home

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri