Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Şanlıurfa İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Sendromlarının Tespitine Yönelik Bir Çalışma

İnsanlar toplum içinde yaşarlar. Toplum içinde yaşamanın doğal bir sonucu olarak da geçimlerini sağlamaları için gelir getirecek bir işte çalışmaları gerekir. Doğası gereği her meslek kutsal ve zordur, fakat bazı meslekler diğerlerine göre daha yıpratıcıdır. Bu durum meslek ile uğraşanların zamanla motivasyonlarının düşmesine, yaptıkları işten zevk almamalarına, gün geçtikçe umutsuzluğa kapılmalarına vb. nedenlere yol açar. Tükenmişlik denilen bu sendroma uğrayan meslek dallarından biri de muhasebeciliktir. Müşterilerle sürekli iletişim içinde olmaları, sabit olmayıp sürekli güncellenen bir mevzuata sahip olmaları, yapılan hatalardan sorumlu tutulmaları, farklı kurumlarla sürekli iç içe olmaları vb. unsurlar tükenmişlik düzeyini her geçen gün arttırmaktadır. Çalışmamızın amacı, Şanlıurfa’da faaliyette bulunan muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik seviyelerin demografik olarak faklılık gösterip göstermediğini belirlemek olarak belirlenmiştir. “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” uygulanarak yapılan çalışmada muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme, duyarsızlaştırma ve kişisel başarı alt boyutları açısından bir kısım farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Muhasebe Mesleği, Tükenmişlik Sendromu.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri