Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğretmenler İçin Mesleki Gelişim Etkinlikleri Ölçeğinin Geliştirmesi

Bu araştırmanın amacı öğretmenler için mesleki gelişim etkinlikleri ölçeğinin geliştirilmesidir. 2014-2015 akademik yılında, Elazığ ve Malatya ili Merkez ilçelerinde görev yapan 452 öğretmenden veri toplanmıştır. Ölçeğin geçerliğini test etmek üzere kapsam geçerliği ve yapı geçerliği çalışmaları yapılmış, madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla uzman görüşü alınmış, yapı geçerliliğini test etmek üzere ise açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) teknikleri kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ve test-tekrar test korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. AFA sonuçlarına göre ölçek, 29 madde ve altı faktörlü bir yapı göstermektedir. Ölçeğin toplamda açıkladığı varyans %57.5 ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır. DFA Uyum indekslerinden elde edilen değerler ki-kare uyum testi için 1,94, RMSEA için 0.048, GFI için 0.90, CFI için 0.93 olarak hesaplanmıştır. Tüm faktörler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve uyum indeksleri sonucunda elde edilen modelin iyi uyuma sahip olduğu belirlenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda, geliştirilen ölçeğin altı faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçek, öğretmenlerin mesleki gelişim etkinliklerine katılımlarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.Anahtar Kelimeler
Mesleki gelişim, mesleki gelişim etkinlikleri, öğretmen niteliği, ölçek geliştirme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri