Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Bu çalışmada lise öğrencilerinin tablet bilgisayarlara yönelik tutumları (derse -öğrenmeye - iyileştirmeye yönelik), tabletlerin derslerde kullanım sıklığı ve tutumlarının ders türlerine göre (sayısal-sözel-eşit ağırlık) farklılığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada bu amaca uygun nicel araştırma yöntemlerinden deneysel olmayan karşılaştırmalı desen kullanılmıştır. Bu çalışmada kolay ulaşılabilir örneklem gruplarıyla çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzurum’da FATİH Projesi kapsamında tablet bilgisayar dağıtılan iki liseden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmaya 9.sınıf öğrencilerinden 75 erkek ve 95 kız olmak üzere toplam 170 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 15 maddeden oluşan Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anketle elde edilen nicel veriler, SPSS 20.0 istatistik programında analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre tablete yönelik öğrenci tutumları olumludur. Öğrencilerin tablet bilgisayarlara karşı; derse yönelik tutumlarının ders türlerine (sayısal-sözel-yabancı dil) göre değiştiği fark edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Tablet Bilgisayar, Fatih Projesi, Tablet PC.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri