Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çalışan Yetişkinlerdeki Bilişsel Çarpıtma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

Aaron T. Beck’in öncülüğünü yaptığı Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT); insanın duygu, bedensel tepki ve davranışlarına etki eden düşünce yapılarına vurgu yaparak; negatif duygu ve davranışlara sebebiyet veren olumsuz düşünme biçimlerinden, bilişsel çarpıtmalardan söz eder. Bu düşünme yanlışlıkları, hafif düzeyde iletişim çatışmalarından başlamak üzere ciddi ruhsal bozukluklara kadar uzanan bir yelpazede güçlüklere aracılık ederek (akt. Türküm, 2003), kişiler arası ilişkilerde, iş yaşamında ve toplumsal boyutta sorunlara yol açar. Günümüz çalışma hayatında, çoğu işletmede çalışanların iş tatminsizliği giderek artan bir mesele haline gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, çalışan yetişkinlerdeki bilişsel çarpıtma düzeylerini bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelemektir. Bu amaçla araştırmaya 18’i kadın, 14’ü erkek 32 birey dâhil edilmiştir. Katılımcılara on beş sorudan oluşan, Türküm (1996) tarafından geliştirilmiş Akılcı Olmayan Düşünceler Ölçeği'nin revizyondan geçirilmiş biçimi olan Bilişsel Çarpıtma Ölçeği-R (BÇÖ-R) ve sosyo-demografik bilgilerin alındığı Kişisel Bilgi Formu (KBF) verilmiştir. Sonuç olarak çalışan bireylerdeki bilişsel çarpıtma düzeylerinin 57,03 ±7,94 puan olduğu, bu haliyle “yüksek” düzeyde bilişsel çarpıtma düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Bilişsel çarpıtma düzeyleri ile sosyo-demografik özellikler arasındaki ilişki incelendiğinde; sadece eğitim seviyesi değişkeniyle bilişsel çarpıtma düzeyi arasındaki ilişkide anlamlı bir farklılaşma olduğu anlaşılmıştır. Bu ilişkide “düşük eğitim” düzeyindeki (ilkokul mezunu) kişilerde en yüksek seviyede bilişsel çarpıtma puanlarına rastlanıldığı, “yüksek eğitim” düzeyindeki (önlisans ve lisans mezunu) bireylerde ise en düşük bilişsel çarpıtma puanlarının olduğu ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler
Bilişsel çarpıtma, yetişkin, çalışan, Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT).

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri