Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Teknoloji Transferinin TFV Yoluyla Gelişmekte Olan Ülkelere Temel Taşıyıcıları: Eleştirel Bir Literatür Çalışması

Teknoloji üretemeyen gelişmekte olan ülkelerin teknolojiye erişimi ve bu teknolojinin etkin bir şekilde üretimde kullanılması bu ülkelerin uzun dönem ekonomik büyüme ve kalkınma çabalarında bir zorunluluktur. Durum böyle olmasına rağmen teknolojinin transferi ve transfer edilen teknolojinin emilimi ve kabulü ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu çalışma bir eleştirel literatür çalışması olup, öncelikle “yerel AR-GE çalışmaları, ticaret (ithalat), doğrudan yabancı yatırımları ve beşerî sermaye” değişkenlerini teknoloji transferinin temel taşıyıcı değişkenleri olarak ele alır ve teknoloji difüzyonunun en iyi ‘toplam faktör verimliliği’ (TFV) üzerinden ölçülebileceğini varsayar. Ayrıca, teknolojinin transferinde neden bazı ülkelerin diğerlerine göre göreceli olarak daha başarılı olduğunu tartışmaya açar ve üçüncü olarak TFV’nin teknolojinin iyi bir temsilcisi olup olmadığı sorusu literatür yardımıyla tartışılır.Anahtar Kelimeler
Teknoloji, Teknoloji Difüzyonu, TFV, Gelişmekte Olan Ülkeler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri