Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Antalya İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetime Bakışı

“Finansal tabloların bağımsız bir uzman tarafından incelenerek bir görüşe ulaşılması” olarak da ifade edilebilen ‘bağımsız denetim’ kavramına, bağımsız denetçi olan ve olmayan muhasebe meslek mensuplarının gözünden bakılması amaçlanmış ve bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Belirtilen amaçla, çalışmada, Antalya ilinde faaliyette bulunan 208 muhasebe meslek mensubuna, 19 soruluk bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmanın verileri ise, “SPSS 21 İstatistik Paket Programı” aracılığıyla, ‘frekans’ olarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak, meslek mensuplarının “TMS/TFRS, TTK, Uluslararası Muhasebe Standartları” bilgi seviyelerinin ‘orta’ düzeyde olduğunu; “VUK bilgi seviyelerinin” ise ‘iyi’ düzeyde olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Bunun yanında, meslek mensuplarının “Devlet kurumlarının da bağımsız denetimden geçmesi ve bağımsız denetim yetki belgesinin TÜRMOB tarafından verilmesi gerektiğini düşündükleri” sonucuna ulaşılmıştır.



Anahtar Kelimeler
Bağımsız denetim, muhasebe meslek mensupları, Antalya ili.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.



Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri