Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Takım Sporları ve Siklet Sporcularının Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir. Araştırma grubunu 2020-2021 yılı içerisinde Türkiye evreninde takım sporları ve siklet sporlarında kulüplerde lisanslı sporcu olan,18-32 yaş grubu 81 kadın, 129 erkek toplam 210 aktif sporcu oluşturmuştur. Bu çalışmada, kişisel bilgiler, sağlık durumu, beslenme bilgi düzeyi ve beslenme alışkanları olmak üzere toplam dört bölümden oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin frekans ve yüzde bilgileri, sürekli değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Ayrıca spor yapma yılı ve kilo değişkenleri için normallik varsayımları Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. İncelenen değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadığı görülmüştür. Değişkenler normal dağılıma sahip olmadığından dolayı, düzey sayısı iki olan değişkenlerin analizinde Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Branş değişkeni ile anket çalışmasında yer alan diğer tüm kategorik değişkenler arasındaki ilişki ise ki-kare analizi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm analizler IBM-SPSS-21 programında yapılmıştır. Araştırmada deneklerden elde edilen verilere göre cevabınız evet ise; beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna, sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,034* <α=0.05). Takım sporları branşında ve sıklet sporcularında beslenme bilgisi edinme oranı %40,95 okuldan alınan eğitimle elde edildiği tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusuna sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,015 <α=0.05). Her iki grupta su tüketimi oranı %53,33’ü ile 1.5-2 litre olarak tespit edilmiştir. Yapılan ki-kare analizi sonucunda sigara ve alkol kullanıyor musunuz sorusuna, sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,050 <α=0.05). Sporcuların %62,86 oranında alkol ve sigara kullandığı tespit edilmiştir. Araştırmada sporculardan elde edilen verilere göre takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları incelendiğinde iki grubun beslenme bilgi düzeyleri ve besin alımı konusunda büyük oranda yeterli bilgiye sahip oldukları, ancak beslenme alışkanlıklarının sportif performans ve sporcu sağlığı açısından yeterli olmadığı ortaya konulmuştur.Anahtar Kelimeler
Beslenme, Spor, Takım sporları, Siklet sporları, Alışkanlık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri