Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Schein’ın Kariyer Çapaları Perspektifi Işığında Üniversite Bölüm Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler: Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü (YBSB) Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma

Günümüzde yönetim yazınında oldukça sözü geçen kariyer kavramı genel tanımlamalarda bireylerin çalışma yaşamlarında tercih etmiş oldukları herhangi bir iş alanında deneyim ve becerileri doğrultusunda ilerlemesi ile ilgili olarak açıklanmaktadır. Ülkemizde var olan eğitim sistemi öğrencilerin sadece bireysel değerleri ile değil, katılmış oldukları sınavlar sonucunda almış oldukları puan doğrultusunda tercih yapmaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı Schein'ın kariyer çapaları modelinden yola çıkılarak Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde(YBSB) öğrenim görmekte olan öğrencilerin bölüm tercihleri ve kariyer değerlerini tarihsel karşılaştırma yöntemi ile Shein’ın kariyer çapaları'ndan teknik fonksiyonel yetkinlik, girişimcilik ve yaşam tarzı çapaları açısından incelenmesidir. Gerçekleştirilmiş olan çalışmada yıllara göre farklı çapaların etkinliği görülmüş, en baskın kariyer çapasının ise yaşam tarzı olduğu gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Kariyer, kariyer çapaları, teknik fonksiyonel yetkinlik, girişimcilik, yaşam tarzı, yönetim bilişim sistemleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri