Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Jung Kişilik Ölçeğine göre Tüketicilerin Pazardaki Etkileşim Stillerindeki Farklılaşmalarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, müşterilerin satın alma sonrası pazar etkileşimlerinin tanımlanması, yorumlanması ve Jung kişilik ölçeğine göre bu etkileşimlerdeki değişimlerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda katılımcıların ürün satın alımları sonrasındaki herhangi bir memnuniyetsizlik, değişim ya da ürün iadesi gibi durumlarda gösterdikleri davranışlar dikkate alınarak, kişilik özellikleri bazında farklılıklar incelenmiştir. Araştırma 15 Kasım 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında online olarak Düzce ilinde ikamet eden genel katılımcı kitlesine uygulanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle 312 kişiye ulaşılmış ve araştırmaya her meslek, yaş, gelir ve cinsiyetten katılımcıya yer verilmiştir. Verilerin analizi SPSS 23.0 programı ile yapılmış ve lojistik regresyon ve varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre farklı kişilik tipolojilerindeki tüketicilerin ürün satın alma sırasında farklı davranışlar sergilediği ortaya konmuştur. Bulguların satış ve satış yönetimi konusunda özellikle perakende işletmelerine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Jung, kişilik özellikleri, iddialı davranış, agresif davranış, tüketici satın alma davranışı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri