Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Korona 1789 Sonrası Yakın Çağın Sonunu mu Getirdi? Yoksa Yeni Bir ‘Thukidides Tuzağı’nın Yarattığı Gerginlik Halinde miyiz?

Özet Uygarlığın en büyük üç değeri adalet, özgürlük ve barıştır. Bu üç değer her ne kadar uzun insanlık tarihi boyunca zor kazanılmış olsa da, insanlığın ortak paylaşımı olarak hep umudu korunmuş değerlerdir. 2020 yılında pandemiye dönüşerek küresel gündem yaratan koronavirüs-19, kazanımı için büyük uğraşlar verilmiş bu üç değeri de radikal şekilde sarsmıştır. Pandemiyle birlikte kaynakların kullanımı ve dağıtımında ne kadar adil bir dünyada yaşandığı sorgulanmaya başlanmıştır. Salgının yarattığı dijitalleşmeyle özgürlüğümüz ve güvenliğimiz arasında kalışın ortaya koyduğu endişeleri kamu yönetiminin nasıl çözümleyeceği büyük bir kaygıya neden olmuştur. Koronanın pandemiye yol açmasında sorumlu ülkeler bağlamındaki sorgulamalar da dünya barışının tehdit altında olduğuna, küresel sistemin kabuk değiştirmekte olup yeni düzen inşasıyla karşı karşıya kalındığına ilişkin bir belirsizlik içerisinde bırakmıştır. Sanki 1789 sonrası başlayan Yakın Çağ tarihsel sürecini tamamlamış, artık yeni bir çağa, Dijital Çağa girildi algısı yaratılmıştır. İncelemesini betimsel yöntemle gerçekleştiren bu çalışmanın amacı da, pandemiyle birlikte karşı karşıya kalınan ‘yeni dünya düzeni’ çerçevesindeki bu sorgulamalara yanıt aramaktır.Anahtar Kelimeler
Koronavirüs-19, Pandemi, Yeni Dünya Düzeni, Thukidides Tuzağı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri