Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Mobbingin Kompulsif Satın Alma Davranışına Etkisi: Kadın Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

İş yerinde psikolojik taciz olarak ifade edilen mobbing özellikle son yıllarda sağlık sektöründe sıkça karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda sağlık profesyonellerinin %18 ile 37 oranında kasten mobbinge maruz kaldığını, %74 ile 91’inin bir veya birden fazla mobbing davranışıyla karşılaştığını ve çalışanların çoğunun işyerinde çalışma arkadaşlarının bu tür davranışlara maruz kaldıklarına tanık olduklarını göstermektedir. İş yerinde mobbing konusunda yapılan çalışmalarda mobbing davranışlarına maruz kalmada, cinsiyetin etkisi olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Ancak sağlık kurumlarında yaşanan her tür şiddet davranışlarını, kadınların erkeklerden daha fazla yaşadığı, hemşirelerin çoğunun kadın olması nedeniyle bu meslek grubunun mobbinge daha fazla maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Her bireyin bir tüketici olması esası ile mobbinge maruz kalan kadın sağlık çalışanlarının tüketici davranışlarının araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı kadın sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları mobbingin rasyonel olmayan kompulsif tüketici satın alma davranışına etkisini belirlemektir. Literatürde bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir çalışma yer almamaktadır. Hazırlanan anket 1604 kadın sağlık çalışanına gönüllülük esasına göre uygulandı. Mobbingin kompulsif satın alma davranışına etkisini belirlemek için regresyon analizi yapıldı. Yapılan analiz sonucunda mobbingin kompulsif satın alma üzerinde etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Mobbing, kompulsif satın alma, kadın sağlık çalışanları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri