Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin Karşılaştırılması

Bu çalışmada profesyonel futbolcular ile amatör futbolcuların egzersiz bağımlılıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2020 yılında Bitlis, Bingöl, Malatya, Elazığ, Sivas ve Ankara ilinde bulunan 72’si amatör, 89’u profesyonel olmak üzere toplam 161 Futbolcudan oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ)” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerin belirlemede frekans dağılımı, iki bağımsız değişken ile egzersiz bağımlılığı düzeyi arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Bağımsız Örneklemler için T-testi”, ikiden fazla değişkenler ile egzersiz bağımlılığı düzeyi arasındaki farklılaşmayı incelemek için “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve katılımcıların yaşları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla “Pearson Korelasyon” analizleri uygulanmıştır. Bütün bu testler SPSS 24 paket programında analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<,05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların egzersiz bağımlılığı, bağımlı grubunda yer aldığı ve amatör futbolcuların egzersiz bağımlılık düzeylerinin profesyonel futbolculardan yüksek olduğu saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Egzersiz, Bağımlılık, Egzersiz Bağımlılığı, Futbolcu.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri