Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


“Dijital” Ev (Kadın) Eksenli Çalışma ve Kadının Statüsü Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Bilinen tarihi Ortaçağ Avrupa’sına kadar uzanan, ülkemizde de Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze varlığını devam ettiren ev eksenli çalışma, üretimin evlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle özellikle kadınlar tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu çalışma biçimi, kadın çalışanların, bir yandan evde gelir getirici faaliyetlerde bulunurken, diğer yandan toplumsal cinsiyet kalıplarına dayalı ev içi işbölümünün yüklediği ev işleri ve bakım hizmetlerini de birlikte yürütmelerine olanak sağlamaktadır. Düşük statülü, düşük gelirli, emek yoğun ve kayıt dışı gibi niteliklere sahip bu çalışma biçimi, kamusal alanda işgücü piyasasına katılamayan kadınlar için hane gelirini arttırmanın önemli bir aracıdır. Son yıllarda özellikle internet teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte, ev eksenli çalışmanın değişime uğradığına tanık olmaktayız. Son günlerde, evden eve online ev yemeği siparişine dayalı olarak geliştirilen oldukça yeni bir mobil uygulama vasıtasıyla kendi mutfaklarında hazırladıkları ev yemeklerini dijital platformda paylaşıp satışa sunan ve bu şekilde gelir elde eden ev eksenli çalışan kadınların sayısının hızla arttığına şahit olmaktayız. Bu noktadan hareketle, çalışmada öncelikle kadınların yüklendiği ev işleri ile bakım hizmetlerinden bahsedilecek, ardından başta bu sorumluluklar olmak üzere kadınları ev eksenli çalışmaya yönlendiren diğer ekonomik ve sosyo-kültürel nedenler üzerinde durulacaktır. Ev eksenli çalışma biçiminin özellikleri ve tarihsel arka planı kısaca ele alındıktan sonra, ev eksenli çalışmanın dijitalleşmeyle birlikte yaşadığı değişim ortaya konacaktır. Son olarak, devden eve online ev yemeği sipariş sisteminin, ev eksenli çalışan kadınlara etkisi inceleme altına alınacaktır.Anahtar Kelimeler
Dijital ev eksenli çalışma, enformel çalışma, toplumsal cinsiyet kalıpları, bakım hizmetleri, kadın çalışan.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri