Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterlilikleri ile Öğrencilerin Okula Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişki

Öğretmenlerin sahip oldukları sınıf yönetimi yeterliliklerinin öğrencilerin okula yönelik tutumlarını etkilediği düşünülmektedir. Gerek uzmanlık gerekse pedagojik alan açısından yeterli öğretmen yaklaşımlarının öğrencilerin akademik ve davranışsal çıktılarını olumlu olarak geliştirdiği belirtilmektedir. Günümüzde ise öğretmenlerin sınıf yönetim yeterliliği ile ilgili olduğu düşünülen okula yabancılaşma kavramı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlilikleri ile öğrencilerin okula yabancılaşma algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veriler nicel yollarla toplanmış ve istatistiksel olarak çözümlenmiştir. Çalışmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan 841 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışma verileri “Sınıf Yönetimi Ölçeği” ve “Okula Yabancılaşma Ölçeği” ile toplanmıştır. Bulgular, değişkenler arasında negatif yönde orta ya da düşük ve anlamlı ilişkiler olduğunu işaret etmiştir. Ek olarak öğretmenlerin sınıf yönetimi boyutlarının tamamının (insan yönetimi, ders yönetimi ve davranış yönetimi) öğrencilerin güçsüzlük, anlamsızlık ve sosyal uzaklık boyutlarını anlamlı şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kuralsızlık boyutunu sadece ders yönetimi boyutunun anlamlı biçimde yordadığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
sınıf yönetimi, okula yabancılaşma, ortaokul, öğrenci

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri