Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğretmen Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Okul Kültürünün Örgütsel Vatandaşlık Davranışını Yordama Gücü

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algılarına göre, okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeylerinin ve oluşturulan okul kültürünün örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisini belirlemektir. Ayrıca okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile okul kültürünün öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine yordama gücü incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2014 - 2015 eğitim öğretim yılında Erzurum il merkezinde Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 29 resmi devlet ortaokullarında görev yapmakta olan 422 öğretmenden oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için “Yöneticilerin Duygusal Zekâ Becerilerini Değerlendirme Ölçeği”, “Okul Kültürü Ölçeği” ve “Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Ölçeği” kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde Pearson Momentler Çarpım korelasyonu ve hiyerarşik regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, okul müdürlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin; ortaokullarda oluşturulan okul kültürü ile örgütsel vatandaşlık arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları, okul kültürü boyutlarından mesleki gelişme ve ortak amaçlar ile duygusal zekâ değişkenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğunu göstermiştir. Bu bulgular ışığında okul yöneticileri, öğretmenler ve araştırmacılar için çeşitli öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Okul yöneticileri, Öğretmenler, Duygusal zekâ, Okul kültürü, Örgütsel vatandaşlık davranışı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri