Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Arnold Gehlen’in Antrobiyolojisine Eleştirel Bir Bakış

İnsan ve hayvan doğaları üzerine incelemeleriyle felsefi antropolojiye önemli katkılarda bulunan Arnold Gehlen, antropolojiden metafizik öğeleri dışlamak amacıyla biyolojik temellere dayanan bir insan anlayışı ortaya koymuştur. İnsanın, hayvanla karşılaştırıldığında biyolojik olarak bir eksiklikler varlığı olduğu sonucuna ulaşan Gehlen’e göre insan yapısı itibariye içgüdülerden ve kendisini doğal dünyada koruma altına alabilecek fiziksel donanımdan yoksun olduğu için bir organ ilkelliğiyle mücadele etmek zorundadır. Zira insan ile hayvan arasındaki en büyük farkın zekâ olduğunu ifade eden Gehlen için insan ancak bu sayede kültürü ve kurumları inşa ederek doğaya karşı direnebilme gücüne sahip olmaktadır. Bu anlamda insan, biyolojik olarak her zaman belirli bir çevrede hayatta kalabilecek olan hayvandan farklı olarak, kendi çevresini kurma zorunluluğu olan varlıktır. İnsan dünyaya açık bir varlık olarak zekâsı sayesinde her koşulu kendi lehine çevirerek hayatta kalabilir. Zira Gehlen’in hayvan ve insan arasında çizdiği sınır gerçekte bu kadar kesin olmamakla birlikte zekâ, Gehlen’in insan ve hayvan arasında olduğunu iddia ettiği yapı farkını ortaya koymak için yeterli değildir. Gehlen her ne kadar insanın özsel özelliğinin eylemde bulunmak olduğunu ifade etmiş olsa da, eylemi salt zekâ davranışı olarak betimleyerek eylemin gerisinde yer alabilecek olan irrasyonel motifleri göz ardı etmiştir. Gehlen’in zekâya yaptığı aşırı vurgu, etik ve politik yaşamın biyolojik doğadan bağımsız olarak ortaya çıkmasına engel olmakta ve tam da bu nedenden ötürü insan ve hayvan arasında var olduğu gösterilmek istenen farkın kendisini bulanıklaştırmaktadır. Bu çalışmanın amacı Gehlen’in antrobiyoloji adını verdiği felsefi antropolojisinin temel varsayımlarını eleştirel bir perspektiften değerlendirmek ve eksikliklerini ortaya koymaya çalışmaktır.Anahtar Kelimeler
Gehlen, Felsefi Antropoloji, Antrobiyoloji, İnsan, Hayvan

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri