Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Covid-19 Salgını Sürecinde Fen Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim İle Verilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

<p>&Ccedil;in&rsquo;in Wuhan kentinden t&uuml;m d&uuml;nyaya hızlı bir şekilde yayılan corona vir&uuml;s&uuml;ne (Covid-19) karşı &uuml;lkeler bir dizin tedbir almaya &ccedil;alışmıştır. T&uuml;rkiye&rsquo;de de 16 Marttan itibaren okullar tatil edilip okulda y&uuml;z y&uuml;ze verilmesi gereken eğitim uzaktan eğitim şeklinde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu &ccedil;alışmada Covid-19 pandemi s&uuml;recinde ortaokul &ouml;ğrencilerinin fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine y&ouml;nelik g&ouml;r&uuml;şleri incelenmiştir. Bu ama&ccedil; doğrultusunda araştırmada nitel araştırma y&ouml;ntemlerinden durum &ccedil;alışması (case study) deseni kullanılmıştır. &Ccedil;alışma, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &ccedil;eşitli b&ouml;lgelerindeki ortaokullarda &ouml;ğrenim g&ouml;ren toplam bin &ouml;ğrenci ile y&uuml;r&uuml;t&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Ccedil;alışma i&ccedil;in &ouml;rneklem se&ccedil;iminde &ccedil;ok aşamalı &ouml;rneklem y&ouml;ntemi (multi stage sampling) kullanılmıştır. &Ouml;ğrencilere uygulanan m&uuml;lakat verileri internet ortamında ger&ccedil;ekleştirilmiştir. İnternet ortamında oluşturulmuş soru formundan elde edilen verilerin analizinde ise i&ccedil;erik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda &ouml;ğrenciler, s&uuml;re&ccedil;ten dolayı uzaktan eğitimi yararlı bulduklarını ve uzaktan eğitim ile yapılan derslerin fen konularını tekrar edip pekiştirmelerini sağladığını, ancak uzaktan eğitim ile deney yapamamanın da b&uuml;y&uuml;k bir eksiklik olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle okulda birebir yapılan eğitimler ve deney yapmanın konuları daha iyi kavramalarına, derse motive olmalarına, derslerin eğlenceli ge&ccedil;mesi ve sosyalleşmelerine sebep olması bakımından okuldaki eğitimi tercih ettiklerini vurgulamışlardır. Uzaktan eğitim s&uuml;recinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna canlı ders uygulaması eklenmiştir. &Ouml;ğrenciler bu uygulama sayesinde kendilerini okuldaymış gibi hissettiklerini ve &ccedil;&ouml;zemedikleri soruları anında sorabilme olanağına sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak uygulama yeni olduğundan dolayı bazı teknik sorunlardan dolayı geliştirilmesi gerektiğini de ifadelerine eklemişlerdir.</p>Anahtar Kelimeler
Fen eğitimi, uzaktan eğitim, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), ortaokul

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri