Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Covid-19 Salgını Sürecinde Fen Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim İle Verilmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

<p>&Ccedil;in&rsquo;in Wuhan kentinden t&uuml;m d&uuml;nyaya hızlı bir şekilde yayılan corona vir&uuml;s&uuml;ne (Covid-19) karşı &uuml;lkeler bir dizin tedbir almaya &ccedil;alışmıştır. T&uuml;rkiye&rsquo;de de 16 Marttan itibaren okullar tatil edilip okulda y&uuml;z y&uuml;ze verilmesi gereken eğitim uzaktan eğitim şeklinde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu &ccedil;alışmada Covid-19 pandemi s&uuml;recinde ortaokul &ouml;ğrencilerinin fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine y&ouml;nelik g&ouml;r&uuml;şleri incelenmiştir. Bu ama&ccedil; doğrultusunda araştırmada nitel araştırma y&ouml;ntemlerinden durum &ccedil;alışması (case study) deseni kullanılmıştır. &Ccedil;alışma, T&uuml;rkiye&rsquo;nin &ccedil;eşitli b&ouml;lgelerindeki ortaokullarda &ouml;ğrenim g&ouml;ren toplam bin &ouml;ğrenci ile y&uuml;r&uuml;t&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. &Ccedil;alışma i&ccedil;in &ouml;rneklem se&ccedil;iminde &ccedil;ok aşamalı &ouml;rneklem y&ouml;ntemi (multi stage sampling) kullanılmıştır. &Ouml;ğrencilere uygulanan m&uuml;lakat verileri internet ortamında ger&ccedil;ekleştirilmiştir. İnternet ortamında oluşturulmuş soru formundan elde edilen verilerin analizinde ise i&ccedil;erik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda &ouml;ğrenciler, s&uuml;re&ccedil;ten dolayı uzaktan eğitimi yararlı bulduklarını ve uzaktan eğitim ile yapılan derslerin fen konularını tekrar edip pekiştirmelerini sağladığını, ancak uzaktan eğitim ile deney yapamamanın da b&uuml;y&uuml;k bir eksiklik olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle okulda birebir yapılan eğitimler ve deney yapmanın konuları daha iyi kavramalarına, derse motive olmalarına, derslerin eğlenceli ge&ccedil;mesi ve sosyalleşmelerine sebep olması bakımından okuldaki eğitimi tercih ettiklerini vurgulamışlardır. Uzaktan eğitim s&uuml;recinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna canlı ders uygulaması eklenmiştir. &Ouml;ğrenciler bu uygulama sayesinde kendilerini okuldaymış gibi hissettiklerini ve &ccedil;&ouml;zemedikleri soruları anında sorabilme olanağına sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak uygulama yeni olduğundan dolayı bazı teknik sorunlardan dolayı geliştirilmesi gerektiğini de ifadelerine eklemişlerdir.</p>Anahtar Kelimeler
Fen eğitimi, uzaktan eğitim, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), ortaokul

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri