Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bu çalışmanın amacı, seçilmiş 21 ülkenin 2000-2015 dönemine ait yıllık verileriyle sağlık harcamalarını etkileyen faktörlerin panel veri analizi yöntemi kullanılarak araştırılmasıdır. Çalışmada kullanılan veriler; Dünya Bankası ve Dünya Genelinde Yönetişim Göstergeleri resmi sitelerinden elde edilmiştir. Bu çalışmada, bağımlı değişken olarak sağlık harcamaları; bağımsız değişken olarak ise GSYH, beklenen yaşam süresi, bağımlı nüfus oranı, bebek ölüm oranı ve hukukun üstünlüğü endeksi belirtilmiştir. Çalışmada, sağlık harcamaları ile ilişkili söz konusu faktörlerin incelenmesi için sabit etkiler ile tesadüfi etkiler modelleri ve GMM modeli karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen tahminlerle söz konusu değişkenlerin sağlık harcamalarını ne ölçüde etkilediği yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre söz konusu modeller karşılaştırıldığında, sağlık harcamaları ile kişi başına GSYH, doğumda beklenen yaşam süresi, bağımlı nüfus oranı ve hukukun üstünlüğü endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, sağlık harcamaları ile bebek ölüm oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı fakat negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Sağlık Harcamaları, GSYH, Panel Veri Analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri