Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Teoride Sosyolojik İmgelem İle Sosyal Sorunları Anlamak Üzerine Bir Çözümleme

Sosyal bilimlerde farklı disiplinlerin yaklaşımlarının dayandığı bilimsel bilgi, sosyal teoriyle özdeştir. Özellikle sosyal teorinin kuruluşunda ve gelişiminde pay sahibi olan birçok önemli tarihsel figür (Comte, Durkheim, Weber, Marx, Simmel gibi) yüzyılımızda da okunmalarını sürdürmekte, onların birikimi üzerinde söylem geliştiren sosyal teori duayenleri ise (Foucault, Beck, Giddens, Fromm, Bourdieu, Bauman gibi) özellikle akademik alanda daha bir sıklıkla gündeme gelmektedirler. Günümüzde sosyal teorinin olanaklarıyla gelişen sosyal disiplinlerin hem geçmişe saygıları hem de günceli yorumlamak ve geleceği öngörmek açısından sosyolojik bir tutum geliştirmeleri için Bauman’ın kavramsallaştırmasıyla sosyolojik aydınlanma/sosyolojik düşünme yöntemiyle kavrayış yeterliliğine sahip olmaları, aynı zamanda sosyal sorunların doğasını anlamalarını sağlar. Bu noktada sosyolojik imgeleme de sahip olmak önemsenmelidir. Sosyal bilimciler, sosyal teoriden beslenen yanıyla sosyolojiyle süren kan bağı ve sırdaşlığının bir zorunluluğu olarak, toplumsal olgular ve sosyal sorunlarla ilgili çıkarsamalarında sosyolojik aydınlanma/sosyolojik düşünme yönteminden yararlanma yoluna gitmektedir. Sosyal bilim dallarının zamanla kendine özgü bir imgeleme sahip olması ise sosyolojik düşünmeye katkı sağlayacak, sosyal teorinin uygulamadan edindiği izlenimlerini de zenginleştirmesine fırsat verecektir. Aşağıda üzerinde çalıştığımız metin, sözünü ettiğimiz bu bağlam üzerine sosyoloji praxisi açısından sosyal teoride sosyal sorunları anlama konusunda sosyolojik imgelemin öneminin altını çizerken, sosyal sorunlarla ilgili sosyolojik tutum almak tartışması etrafında dönmektedir. Çalışmanın, sosyolojik imgeleme sahip olmanın sosyal sorunları anlama/kavrama düzeyine olumlu etkide bulunması açısından yeni tartışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal teori, sosyolojik aydınlanma, sosyal sorun, sosyolojik imgelem, sosyolojik tutum.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri