Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı: Kesitsel Bir Araştırma

Bu araştırmanın amacı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD -Organisation For Economic Co-Operation And Development) mensubu ülkelerin Covid 19 pandemi performansını analiz etmektir. Araştırma kesitsel tipte bir araştırma olup araştırmanın evrenini OECD ülkeleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup, OECD ülke grubunda yer alan toplam 36 ülke araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada değerlendirme kriterleri olarak, bir milyon kişiye düşen Covid 19 vaka sayısı, bir milyon kişiye düşen Covid 19- ölüm sayısı, Covid 19 ölüm oranı (%), GSYİH’dan sağlığa ayrılan pay (%), kişi başı cari sağlık harcaması (US$), bin kişiye düşen hekim sayısı, bin kişiye düşen hemşire sayısı ve bin kişiye düşen yatak sayısı alınmıştır. Araştırma verileri “our world in data” ve OECD veri tabanından elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan Covid 19 verileri 20.05.2020 tarihini kapsamaktadır. Araştırma verilerinin analizinde Microsoft Excel programı kullanılmıştır. OECD ülkelerinin Covid 19 pandemi ortalama performans puanı 0.716 olarak tespit edilmiştir. Covid 19 pandemi ile savaşta en iyi performans puanlarının 0,952, 0,943, 0,940, 0.937, 0.932 ile sırasıyla Slovakya, Letonya, Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya’ya ait olduğu tespit edilmiştir. Covid 19 pandemi ile savaşta en kötü performans puanlarının ise 0,1601, 0,2971, 0,3464, 0,3551, 0,4089 ile sırasıyla; Belçika, İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’ya ait olduğu saptanmıştır. Türkiye 0.852 puan ile en iyi performans gösteren ülkeler arasında 12’inci sırada yer almaktadır. ABD’ ise en çok Covid 19 vaka ve ölüm sayısına sahip olmasına rağmen nüfusunun diğer ülkelere göre daha yüksek olması sebebiyle 0.558 performans puanı ile 28’inci sırada yer almıştır. Covid 19 pandemisi küresel bir sağlık krizidir. Üstesinden gelmek için bireysel, sistemsel ve bölgesel bazda sorumluluklar yerine getirilmeli, ülkelerin sağlık sistemlerinden birinci basamak sağlık hizmetlerine yeterince kaynak aktarılmalıdır. Covid 19 nedeniyle her ülke yeni deneyimler kazanmış olup sağlık sistemleri buna göre güçlendirilmeli ve geliştirilmelidir. Ayrıca pandemi ile mücadale etmek için ülkeler arasında küresel dayanışma daha faza etkinleştirmeli ve ulusal ve ulusal düzeyde stratejiler geliştirilmelidirAnahtar Kelimeler
Covid 19, OECD, Performans, TOPSIS

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri