Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Demokratik Olmayan Ülkelerde Ekonomik Kalkınma Göstergeleri ve Yolsuzluk

En genel tanımıyla yolsuzluk kamusal gücün özel amaçlar için kötüye kullanılmasıdır. Yolsuzluk ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte uygulama şekilleri benzerdir. Yolsuzluğun rüşvet, irtikap, ihtilas (haraç), zimmet, sahtekarlık, oy ticareti, rant kollama, partizanlık, kamu kaynaklarının ve mülkiyetinin kişisel çıkarlar için kullanılması gibi farklı türleri vardır. Bunun yanı sıra yolsuzluk ekonomik, politik, hukuki ve sosyo-kültürel belirleyicilere de sahiptir. Çalışmanın amacı, ekonomik, siyasal ve sosyal kalkınma göstergelerinin yolsuzluğa etkisini 63 demokratik olmayan ülke için 2010-2018 dönemine ait veriler ile panel sıralı nitel tercih yöntemini kullanarak araştırmaktır. Araştırma sonucuna göre kalkınma göstergelerinin yolsuzluğun düşük düzeylerinde daha etkili ve düşük yolsuzluk düzeyini etkileme olasılığının daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yolsuzluk, İnsani Gelişme Endeksi, Politik İstikrar, Ekonomik Özgürlük

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri