Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Konusunda Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi

Sürdürülebilirlik kavramı günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi turizm sektörü ve destinasyonları içinde benimsenen bir felsefe haline gelmiştir. Bu kavram ve felsefe aynı zamanda bilimsel araştırmalara ve akademik çalışmalara da sıklıkla konu edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de sürdürülebilir turizm konu başlığında yapılmış akademik çalışmaların süreç içerisindeki gelişimlerinin incelenmesi ve alan yazına katkı sunmak amacıyla ilgili konu başlığında yayınlanmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı’nda (YÖKTEZ) 1994-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında “sürdürülebilir turizm” konu başlığında yayınlanmış lisansüstü tezler (310 adet) bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Akademik çalışmalarda bibliyometrik analiz; belirli bir alanda veya konuda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak incelenmesine dayanmaktadır. Yapılan analizler neticesinde; YÖKTEZ’de yer alan “sürdürülebilir turizm” konulu lisansüstü tezlerin en çok 2019 yılında (%19), yüksek lisans düzeyinde (%74), turizm konu başlığında (%72), profesör unvanı taşıyan danışmanlar eşliğinde (%45), Dokuz Eylül (%8) ve Gazi (%7) üniversitelerinde, sosyal bilimler enstitülerinde (%73), turizm işletmeciliği anabilim dalında (%45), Türkçe dilinde (%92), 101-200 sayfa aralığında (%61), nicel yöntemlerle (%37), geleneksel anket tekniği kullanılarak (%35), Türkiye destinasyonunda (39 tez), sürdürülebilir turizm politikaları ve planları ve ekoturizm konu başlıklarında (84 tez), 0-50 örneklem hacmine uygulanarak (%44) ve 51-100 kaynakla (%26) hazırlandıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Turizm, Lisansüstü Tezler, Bibliyometrik Analiz, YÖKTEZ.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri