Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Konya’da Faaliyet Gösteren Otel ve Restoran İşletmelerinde Atık ve İsraf Üzerine Bir İnceleme

Konya ilinde faaliyet gösteren 5 adet beş yıldızlı otel ve 9 adet restoran işletmelerindeki mevcut gıda atık yönetimi politikaları, gıda israfı oranları, gıda israfını önlemeye yönelik uygulamaların belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öncelikle alan yazın taraması ve güncel projeler ile konuyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. Katılımcı işletmelerdeki gıda israfı ile ilgili detaylı tüm bilgilerin tespit edilebilmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu ve araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorular ile birincil verilere ulaşılmıştır. Araştırma, otel işletmelerinden 19, restoran işletmelerinden 9, toplamda ise 28 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda otel işletmelerinde bir günde meydana gelen toplam atık miktarı 322,5 kg iken yalnızca gıda atık miktarı ise 166,5 kg’dır. Restoran işletmelerinde ise toplam atık miktarı 521 kg iken gıda atık miktarı 343 kg olarak tespit edilmiştir. Gıda atıklarının diğer atık türleri içerisindeki oranına bakıldığında otel işletmelerinde bu oran yaklaşık olarak %52 iken restoran işletmelerinde %66’dır. Gıda atıkları arasında en çok ekmekte atık oluştuğu tespit edilirken, gıda atıklarının ve israfın oluşma nedeninin ise misafirlerin tüketebileceklerinden daha fazlasını tüketmek istemeleri sonucu meydana geldiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Otel İşletmeleri, Restoran İşletmeleri, İsraf, Gıda Atıkları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri