Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Tüketicilerin Alışveriş Kısıtlarının Tanımlanması ve Alışveriş Stillerine Göre Değişimin Lojistik Modellemesi: Giyim Sektörü Örneği

Araştırmada tüketicilerin demografik özelliklerinin ve alışveriş kısıtlarının alışveriş stillerindeki değişimleri üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca lojistik regresyon yöntemiyle bir model önerisi sunulmakta ve tüketicilerin alışveriş kısıtları ile ilgili bir ölçek de geliştirilmeye çalışılmaktadır. Saha araştırması kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 200 kişi üzerinde yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Çalışmada hem nitel hem de nicel yöntemler bir arada kullanılmaktadır. Ölçek geliştirme kısmında mülakat ve anket yöntemleri bir arada kullanılırken model geliştirme aşamasında nicel tekniklerden faydalanılmaktadır. Veriler SPSS 18.0 programı yardımıyla analiz edilmiş olup, faktör analizi, kümeleme analizi ve lojistik regresyon analizleri kullanılmaktadır. Çalışmanın bulgularına göre, alışveriş kısıtları bakımından fonksiyonel ve hedonik alışveriş eğilimlerinde değişimler gözlemlenmektedir.Anahtar Kelimeler
Hedonik, Fonksiyonel, Alışveriş, Ekonomik Kısıt, Sosyal Kısıt, Ürün Uygunluğu, Kişisellik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri