Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğrencilerinin Okul Dışındaki Zamanlarını Değerlendirememelerini Etkileyen Faktörler ve Aile Yapılarının Rolleri

Çalışmanın amacı; okul dışındaki zamanlarında herhangi bir etkinliğe katılmayan öğrencilerin katılmama nedenlerini ve bu nedenleri, ailenin yaşadığı yerleşim birimi, ebeveynlerin eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu ve babanın mesleği değişkenlerine göre araştırmaktır. Araştırmada, nicel veri toplama yöntemi olarak, genel tarama modelinde betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu, mesleki ve teknik anadolu lisesinin 9., 10., 11. ve 12.sınıflarında öğrenim gören toplam 73 kız öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Bulgulara göre öğrencilerin etkinliğe katılmasında yaşadığı yerleşim birimi, ebeveyn eğitimi ve baba mesleğinin önemli bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Kırsal kesimden gelen öğrencilerin velilerine okul dışı etkinliklerin önemi hakkında bilgi verici çalışmalar yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler
Boş Zaman, Mesleki ve Teknik lisesi Öğrencileri, Ebeveynlerin eğitimleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri