Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisinin Araştırılması

Çalışmanın amacı, dördüncü sınıf fen bilimleri dersi maddeyi tanıyalım ünitesinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden mektubun, özetin ve posterin akademik başarıya etkisini araştırmaktır. Çalışma yarı deneysel desenin ön test-son test eşleştirilmiş kontrol gruplu şekli olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan maddeyi tanıyalım ünitesi ile ilgili başarı testi kullanılmıştır. Dördüncü sınıflar arasından rastgele seçilen üç deney, bir kontrol grubuna maddeyi tanıyalım ünitesi ile ilgili başarı testi, ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra ünitenin her bir bölümü ile ilgili öğrenme amaçlı yazma etkinliği olarak, birinci deney grubu öğrencilerinin mektuplar, ikinci deney grubu öğrencilerinin özetler yazmaları ve üçüncü deney grubu öğrencilerinin posterler hazırlamaları istenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinin ise bu süreçte öğrenilen konular ile ilgili sorular çözmeleri sağlanmıştır. Uygulama bitiminde başarı testi son test olarak, üç hafta sonra ise kalıcılık testi olarak bütün gruplara uygulanmıştır. Verilerin analizinde Bağımlı İki Örnek t Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları dördüncü sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde maddeyi tanıyalım ünitesi için son test ve kalıcılık testi sonuçlarının istatistiksel olarak deney grupları öğrencilerinin lehine olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda, fen bilimleri dersinde öğrenme amaçlı yazma etkinliklerini gerçekleştiren öğrencilerin akademik başarılarının, üniteyi mevcut yöntemlerle öğrenen öğrencilere göre daha yüksek ve öğrenilenlerin daha kalıcı olduğu ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Öğrenme amaçlı yazma, Dördüncü sınıf öğrencileri, Maddeyi tanıyalım ünitesi, Akademik başarı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri