Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üst Düzey Yöneticilerin, Üniversite Mezunu Genç İşgücünün Eğitim Yeterliliklerine Yönelik Görüşleri: Lojistik Eğitimi Örneği

Bu araştırmanın amacı, genç nüfusun istihdamında, sektör yöneticilerinin eğitim yeterlilikleri ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel olarak desenlenmiş fenomenolojik bir çalışmadır. İstihdam beklentisinin yüksek olduğu görüşüyle birçok üniversitede açılan lojistik programlarının, beklenen istihdamı gerçekleştirememesi nedeniyle örnek olarak lojistik eğitimi ele alınmıştır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma, 2018-2019 yılları arasında 11 ay süren ve 8 dev ölçekli işletmelerin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bütün katılımcılarına etik olarak kod isimler verilmiştir. Araştırmanın analizi -içerik analizi ile yapılmış olup “Yetersizlikler”, “Gereklilikler”, “Beklentiler” olmak üzere üç ana temaya ulaşılmıştır ve her temanın altında ana temaya ilişkin alt temalarla katılımcı görüşleri değerlendirilmiştir. Oluşan temalar sonrası, üniversite mezunu genç işgücüne yönelik öneriler oluşturulmuştur.Anahtar Kelimeler
Lojistik eğitimi, eğitim yeterlilikleri, nitel araştırma, fenomenoloji

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri