Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Öğrenci Sinizm Ölçeğinin Geliştirilmesi

Öğrenci sinizmi, sinizmin önemli türlerinden biridir. Uluslararası alanyazında öğrenci sinizmi ile ilgili çalışmalara rastlanmakta iken ulusal alanyazınımızda öğrenci sinizmini ölçen Türkiye menşeli bir ölçek bulunmamaktadır. İlgili yazında kullanılanlar uyarlama ölçeklerdir. Bu çalışma ile yükseköğretim kademesinde okuyan öğrencilerin fakültelerine yönelik sinizm düzeylerini belirleyebilecek ulusal düzeyde bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen ölçek; duyuşsal, akademik, davranışsal ve sosyal sinizm alt boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğe uygulanan DFA sonucunda 2/sd oranı 2.98, NFI, 0.90, NNFI, 0.92, CFI, 0.93, IFI, 0.93 olarak bulunmuştur. Bu veriler ölçeğin mükemmel ve iyi düzeyler arasında uyum değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin güvenirlik değerleri duyuşsal sinizm boyutu için a=.77, akademik sinizm boyutu için a=.75, davranışsal sinizm boyutu için a=.71, sosyal sinizm boyutu için a=.84 bulunmuştur. Ölçeğin geneli için güvenirlik katsayısı a=.86 olarak hesaplanmıştır.Anahtar Kelimeler
Sinizm, öğrenci sinizmi, yükseköğretim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri