Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Okul Öncesi Dönemde Annelerin Yanıtları Bağlamında Çocukların Soruları

Bu araştırmanın amacı, dört-altı yaş çocuklarının ‘5N1K’ türündeki sorularının neler olduğunun ve çocukların annelerinin bu sorulara verdikleri yanıtlarının incelenmesidir. Araştırma nitel modelde ve temel nitel araştırma deseni kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmada iki aşama bulunmaktadır; ilk aşama ikinci aşamaya temel oluşturmuştur. İlk aşamada 4-6 yaş çocuklarının en çok sorduğu sorular belirlenmiştir. Buradan elde edilen veriler araştırmanın ikinci aşaması olan annelerin çocukların sorularını nasıl yanıtladıklarını belirlemede kullanılmıştır. Çalışma grubunu ilk aşamada 42 anne, ikinci aşamada 12 anne oluşturmuştur. Araştırmanın ilk aşamasında anket kullanılırken ikinci aşamasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz uygulanmıştır. Analiz sonucunda, çocukların soruları felsefi temelli sorular ve bilgi temelli sorular olmak üzere iki ana tema altında toplanmıştır. Felsefi temelli sorular Neden/Nasıl Soruları olmak üzere tek bir kategoriyi içerirken, bilgi temelli sorular doğa, fizyolojik gelişim, kavramlar, çevre/gündelik işler, teknoloji, din ve hayvanlar olmak üzere yedi kategoriyi kapsamıştır. Annelerin cevapları çocuklarının sorularını yanıtlama biçimlerine göre dokuz kategori altında değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda öğrenim düzeyi ve alanı ne olursa olsun tüm annelere çocukla iletişim, çocukların soruları, çocukların gelişim özellikleri gibi konularda eğitimlerin verilmesi önerilebilir.Anahtar Kelimeler
Çocukların soruları, Okul öncesi dönem, 5N1K soruları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (4) sayısı için makale kabulü 30 Kasım 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri